Affichage de contenus web

Compromís 97 - Prioritzar la seguretat viària a les carreteres valencianes i retornar el servei d'ITV a la gestió pública directa

Davant la finalització de la concessió en la pròxima legislatura, treballarem per retornar a la gestió pública directa el servei de les Inspeccions Tècniques de Vehicles (ITV), amb la total prioritat de salvaguardar la seguretat viària a les carreteres valencianes, la millora en la qualitat del servei, la rebaixa de les tarifes per a les persones usuàries, i una gestió transparent i eficient.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Prioritzar la seguretat viària en les actuacions a les carreteres valencianes

 • rendicio.departamento: 10 Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
 • rendicio.estat:

  Assolida

 • rendicio.actuacions:

 

Actuació 1

Inversió en carreteres de la Generalitat

Totes les actuacions que duu a terme la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat en matèria de carreteres (conservació de la xarxa, duplicacions de via, construcció de rondes i variants, reforços de ferm, obres en punts concrets, construcció de carrils i vies per a ciclistes i vianants, etc.) estan adreçades a millorar els nivells de seguretat per a les persones usuàries de la xarxa de transport de la Generalitat.

1.- En la X legislatura s'han realitzat actuacions en matèria viària amb una inversió global plurianual de 360 M€. Algunes actuacions rellevants:

 • 9 contractes plurianuals de conservació i manteniment de les carreteres de la Generalitat en les 3 províncies: 262 M€ (vigents entre 2017 i 2022).
 • Rehabilitació del ferm i millora seguretat viària CV-12 Ares-Morella: 4,1 M€ (2020).
 • Ronda sud oest Vila-real: 8,5 M€ (2022).
 • Autovia de Llíria CV-35. 3r carril La Pobla de Vallbona-Llíria i 2n carril Casinos Losa del Obispo (concessió): 34,2 M€ (2021).
 • Nou pont sobre barranc de Chiva. Accés a Torrent: 3,8 M€ (2021).
 • Millora seguretat viària CV-865 Elx-Santa Pola, p.k. 8,4 a 9,8: 1,5 M€ (2019).Tramo Valverde-Vereda Cendres: 2,0 M€ (2021).
 • Millora seguretat viària CV-95. Accés est a San Miguel de Salinas: 1,5 M€ (2021).

2.- Actualment hi ha actuacions en matèria viària en execució o adjudicades amb una inversió global plurianual de 363 M€. Algunes actuacions rellevants.

 • 9 contractes de conservació, adequació i manteniment d'infraestructures de transport de la Generalitat en les 3 províncies: 281 M€ (vigents entre 2021 i 2025).
 • Condicionament CV-35, Tuéjar, Titaguas i Aras de los Olmos: 5,9 M€.
 • CV-32 Gombalda. Duplicació Museros-Massamagrell: 14,5 M€.
 • Ronda nord d'Albalat de la Ribera: 3,7 M€.
 • Ronda sud oest Pinós: 4,0 M€.
 • Ronda Nord Algueña: 5,7 M€.
 • Millora seguretat viària CV-805 Elx-Santa Pola. P.k. 5,5 a 7,1: 2,5 M€.

3.- I entre les actuacions licitades cal destacar:

 • Ronda oest Carlet: 7,4 M€.
 • Millora seguretat viària CV-865. Elx-Santa Pola, pk 3,6 a 5,5: 4,4 M€.
 • Millora seguretat viària CV-800 Alacant-Xixona: 3,4 M€.

Assolida

Actuació 2

Execució de Programes de Seguretat Viària de la Comunitat Valenciana

En abril de 2017 el Consell va aprovar el Pla Director de Seguretat Viària de la Comunitat Valenciana. El Pla Director es desplega en Programes biennals de Seguretat Viària.

S'ha executat el Programa 2020-2021 i està en execució el Programa de Seguretat Viària 2022-2023.

 

Programa de Seguretat Vial 2020-2021

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible