Affichage de contenus web

Compromís 91 - Recuperació de la ramaderia extensiva i el pasturatge

Pla de recuperació de la ramaderia extensiva i pasturatge que garantisca un futur viable i rendible.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Prevenció d’incendis en zones estratègiques

  • rendicio.departamento: 09 C. d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Tr
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

 

Actuació 1

Ajudes per a zones estratègiques per a la prevenció

 

El pasturatge ordenat en aquestes zones constitueix una eina útil en la prevenció d'incendis, alhora que ofereix externalitats ambientals i socials positives, que el converteixen en un valuós sistema de gestió del territori.

 

L'aprofitament ramader constitueix un element clau en la revaloració i gestió multifuncional de les forests, particularment en la forest mediterrània, amb molt poc aprofitament fuster i sumida en un progressiu procés d'abandó. També contribueix al reconeixement de la labor de pastors i pastores i al desenvolupament rural sostenible en fixar població i generar rendes. Sense perdre de vista la seua aportació a la reducció del cost de manteniment de les àrees tallafocs, en espaiar en el temps els necessaris tractaments mecànics.

 

L'Ordre 9/2022, de 21 de juny, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, aprovà les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per al control de vegetació natural mitjançant aprofitament ramader extensiu en zones estratègiques lligades a la prevenció d'incendis forestals a la Comunitat Valenciana.

 

A la convocatòria de 2022 l'import era de 100.000€ i es van presentar 60 sol·licitants.

En el pressupost 2023 hi ha una partida de 200.000€.

 

https://dogv.gva.es/datos/2022/06/27/pdf/2022_5894.pdf

 

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals