Affichage de contenus web

Compromís 25 - Reforçament i institucionalització de l’estructura i transversalitat de les polítiques feministes

Reforçar i institucionalitzar l'estructura i transversalitat de les polítiques feministes al si del Consell en el marc d'una nova llei d'igualtat.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Premis per al foment de la igualtat

  • rendicio.departamento: 02 Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Premi Literari de Narrativa

El premi literari de narrativa va dirigit a dones de la Comunitat Valenciana per a fomentar la literatura que trenque amb els estereotips sexistes.

Dotació pressupostària 2019, 2020, 2021 i 2022: 4.000,00 €

Informació web

Assolida

Actuació 2

Premi festes inclusives

El Premi de Festes Inclusives i No Sexistes, va dirigit a entitats locals que hagen desenvolupat projectes amb la finalitat de promoure la igualtat de gènere en les seues festes, contribuint amb això a la ruptura dels estereotips de gènere; a propiciar la participació de les dones en condicions d'igualtat i a l'eliminació de qualsevol forma de discriminació i de violència contra les dones.

Dotació pressupostària 2019, 2020 i 2022: 40.000,00 €

Ordre 1/2019, de 9 d'abril de bases reguladores

Convocatòria 2020

Convocatòria 2022

Concessions

Assolida

Actuació 3

Premis Isabel Ferrer de la Generalitat

Els Premis Isabel Ferrer de la Generalitat, que es van crear amb la finalitat de reconéixer i premiar públicament a aquelles persones, físiques o jurídiques, ja siguen de naturalesa pública o privada, que, des d'un àmbit personal, laboral, social, institucional o cultural, han destacat per trencar els prejudicis socials i culturals que impedeixen a les dones ser iguals als homes o que hagen destacat per la seua labor en favor de la igualtat entre dones i homes.

https://inclusio.gva.es/va/web/mujer/premis-i-concursos

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones