Affichage de contenus web

Compromís 29 - Garantir l’accessibilitat universal

Garantirem l'accessibilitat universal d'acord amb la convenció de l'ONU i els drets de les persones en el seu accés a tots els espais públics i privats, entorns naturals, sistemes de transport, mitjans de comunicació i serveis d'atenció a la ciutadania.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Potenciar l’accessibilitat en els sistemes de transport dependents de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

  • rendicio.departamento: 10 Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

 

Actuació 1

Actuacions relacionades amb el Pla d'Accessibilitat de FGV

 

FGV compta amb un Pla d'Accessibilitat (2017), que està en desenvolupament:

 

1.- Ha instal·lat en les principals estacions de la xarxa de Metrovalencia màquines de venda automàtica de títols plenament accessibles, tant per a les persones de mobilitat reduïda com per a les persones amb discapacitats sensorials, cognitives i intel·lectuals. 59 noves màquines: 38 per a substituir dispositius més antics i 21 per a reforçar el servei. Acabades d'instal·lar en febrer de 2022. Inversió: 900.000 €.

 

2.- Contrast de les portes. Actualment s'està procedint a fer un canvi d'imatge de les unitats de València, tant els tramvies de la sèrie 4200 com les unitats ferroviàries de la sèrie 4300, col·locant vinils exteriorment, potenciant encara més la visibilitat de les portes.

 

3.- Adequació de portes de la sèrie 4300. S'està realitzant la implementació d'un sistema d'obertura accessible, mitjançant polsador, a les portes de servei accessible (primeres portes al costat de cabina). A més, s'estan complementant els sistemes d'indicació visual i sonora d'obertura i tancament de totes les portes. Pressupost: 3,2 M€. En execució.

 

4.- Anunci per megafonia exterior de línia i destí sèrie 4300. Les unitats anuncien per la megafonia exterior la línia i destinació en aquelles estacions per les quals circula més d'una línia.

 

5.- Augment de les places de seients reservats en unitats: entre un 10 i 15% més per a persones amb mobilitat reduïda no usuàries de cadires de rodes. En execució.

 

6.- Renovació de mobles de control d'accessos. Per a les noves infraestructures, com Línia 10, i les actuacions que inclouen equips de validació s'ha dissenyat un nou moble de validació més accessible per a persones amb mobilitat reduïda, amb amplària de 90 cm i un lector de targeta a 90 cm d'altura, que permet la validació a persones en cadires de rodes i que tenen dificultats de mobilitat als seus braços. Aquests passos s'han instal·lat en les principals estacions subterrànies de la xarxa.

 

7.- Renovació d'ascensors. En Metrovalencia s'ha executat la renovació dels ascensors de les estacions de Nou d´Octubre, Av. del Cid, Xàtiva i Benimaclet. Els nous equips van proveïts de bucles magnètics i la botonera, disseny propi de FGV el que aporta una important millora de l'accessibilitat.

 

8.- Millora de l'accessibilitat i seguretat en els passos a nivell i passos entre andanes. En fase d´execució en molts dels passos existents en la xarxa de Metrovalencia, amb diferents abastos: des d'actuacions que suposen la substitució de l´actual pas per altre a diferent nivell, com es el cas de Paiporta (pas inferior connectat per escales i ascensors totalment accessibles), a la millora de les condicions en uns altres, amb senyalització en sòl, paviments podo tàctils, nous burladors, paviment d'encreuament totalment accessible.

 

9.- Àrees de Rescat Assistit. FGV ha sigut pionera en la implantació en les noves infraestructures de les Àrees de Rescat Assistit, recollides en l'RD 1544/2007, i que des de 2010 s'han implantat en totes les infraestructures subterrànies de nova execució.

 

10.- Tele indicadors de les parades tramviàries. S'han instal·lat 43 pantalles TFT's i 57 LED en les Línies 4, 6, 8 i 10 que informen sobre l'hora de pas de les unitats i altres qüestions relatives al servei. Tots els equips disposen de comandament Ciberpass per a facilitar la informació de manera verbal sota demanda. La inversió conjunta en totes dues tecnologies ha superat 1 M€ i s'ha conclòs al setembre de 2022.

 

11.- Tecnologia NAVILENS. Les estacions i parades de Metrovalencia i TRAM d'Alacant incorporaran la tecnologia de senyalització i guiat Navilens que permet guiar d'una manera ràpida, fàcil i fiable a persones amb discapacitat visual.

 

En execució. Al febrer de 2023 estaran les primeres estacions que s'anirà estenent al llarg de tot l'any a les dues xarxes. Inversió: 695.000 € (IVA inclòs) amb Fons NextGeneration.

 

12.- Línia 10 de Metrovalencia. La nova Línia 10 no sols inclou tots els requeriments en accessibilitat establits per les normatives, sinó també millores que FGV va desenvolupant i establint per a les seues instal·lacions, com són les Àrees de Rescat Assistit mitjançant ascensors, i les botoneres accessibles d'aquests. A més, ha duplicat els ascensors en les estacions en les quals ha sigut possible, Alacant i Amado Granell.

 

13.- Línia 9 del TRAM d'Alacant. S'han adequat les instal·lacions als actuals requisits en matèria d'accessibilitat..

 

14.- Material mòbil sèrie 5000. Les noves unitats duals de la Serie 5000 compten amb diverses mesures d'accessibilitat que milloren les exigides per la normativa vigent. Aquestes mesures es concreten tant en l'accés als vehicles, com a les portes accessibles, espais reservats, i en els sistemes d'informació al viatger o viatgera. Les unitats es van posar en servei en 2021. Inversió: 43,3 M€.

 

15.- Premi CERMI-CV, categoria accessibilitat universal. FGV va rebre en 2021 aquest premi per la labor que desenvolupa la seua Comissió d'Accessibilitat, en la qual participen diferents associacions i entitats representatives de persones amb discapacitat física com COCEMFE i ASPAYM, sensorials, representades per HELIX, FESORD i ONCE, i cognitives, que compten amb la representació de PLENA.

 

Assolida

Actuació 2

Nou mapa concessional de serveis de transport públic regular interurbà de viatgers per carretera

 

Els projectes de servei que despleguen el mapa concessional de transport regular interurbà per carretera recullen l'adaptació de la flota d'autobusos als requeriments actuals de la normativa en matèria d'accesibilitat.

 

https://politicaterritorial.gva.es/es/web/transportes/projectes-definitius-de-servei-public-de-transports-de-viatgers-amb-autobus

En tràmit

Òrgan responsable

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana / Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible