Affichage de contenus web

Compromís 81 - Coordinació d’actuacions entre el conjunt del Sistema Valencià de la Innovació

Coordinació d'actuacions entre el conjunt del Sistema Valencià de la Innovació, a fi de maximitzar el seu impacte. Impulsar una Iniciativa estratègica de col·laboració públic-privada d'implantació generalitzada en empreses i administracions de tecnologies clau habilitadores (KET), així com la innovació en processos i administrativa.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Potenciació de la innovació i transferència de coneixement en universitats i centres tecnològics i d'investigació

  • rendicio.departamento: 11 Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Creació i potenciació d'Unitats Científiques d'Innovació Empresarial

 

L'Agència Valenciana de la Innovació (AVI) recolza la creació i el manteniment d'unitats especialitzades en el desenvolupament d'innovacions en el si de grups d'investigació i centres d'excel·lència científica de la Comunitat Valenciana amb l'objectiu d'impulsar la investigació aplicada i orientada cap al teixit empresarial. L'Institut de Neurociències (UMH-CSIC), el grup d'Informàtica Industrial i Xarxes de Computadors (UA),l'Institut de Física Corpuscular (UV-CSIC) o l'Institut de Materials Avançats (INAM) són alguns dels beneficiaris.

 

Aquesta iniciativa ha permès la creació i manteniment de 13 unitats d'innovació, finançades amb els 19,65 milions que l'AVI ha destinat a aquest efecte des de 2019.

 

Decret de bases reguladores per a la concessió de les ajudes de l'AVI

Resolució de beneficiaris de les ajudes per a les UCIEs a l'any 2022

Assolida

Actuació 2

Ajudes a la valorització i transferència dels resultats d'investigació cap a les empreses

 

L'Agència Valenciana de la Innovació (AVI) finança, a través d'aquest programa dirigit fonamentalment a universitats i centres d'investigació, aquells projectes de desenvolupament experimental que comprenguen l'obtenció de prototips i la posada en marxa de projectes pilot, així com l'assaig i la validació de nous productes, processos o serveis.

 

Des de 2019, l'Agència ha destinat 14,5 milions d'euros al finançament de 75 demostradors i projectes pilot en un total de 19 organitzacions de tota la Comunitat.

Decret de bases reguladores per a la concessió de les ajudes de l'AVI

Resolució de la línia 1 del programa de valorització a la convocatòria 2022

Assolida

Actuació 3

Foment de la transferència de coneixement i tecnologia entre universitat-empresa a través dels parcs científics

 

A fi d'impulsar la transferència de coneixement i tecnologia entre universitat-empresa i recolzar, a més, l'emprenedoria innovadora, l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI) subscriu convenis de col·laboració amb els cinc parcs científics de les universitats públiques de la Comunitat.

 

A aquest efecte l'Agència ha consignat 5,25 milions d'euros en els últims quatre anys per al desenvolupament tant d'accions conjuntes com específiques de cadascuns dels parcs.

 

Convenis signats per l'Agència Valenciana de la Innovació

Assolida

Actuació 4

Desenvolupament d'innovacions en l'àmbit de la cirurgia robòtica

 

L'Agència Valenciana de la Innovació (AVI) i la Fundació d'Investigació de l'Hospital General Universitari de València (FIHGUV) col·laboren, a través de conveni, en el desenvolupament i adaptació d'instrumental quirúrgic específic per a aquesta mena d'intervencions, robots de suport al personal facultatiu i sistemes de formació i preparació de cirurgies mitjançant tècniques de realitat augmentada i mixta.

 

Els treballs realitzats des de 2019, que han suposat una inversió de dos milions d'euros, han fructificat en diverses patents i instruments de gran interès per al sector sanitari.

Conveni de col·laboració amb la Fundació Hospital General de València 2022

Nota de premsa

Assolida

Òrgan responsable

Agència Valenciana de la Innovació (AVI)