Affichage de contenus web

Compromís 1. Canvi climàtic i sostenibilitat energètica

Impulsarem la Llei de Canvi Climàtic i Transició Ecològica en el marc del Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima, avançant en la descarbonització i amb l'objectiu de reduir un 40% les emissions contaminants en 2030 i que el 100% de l'energia provinga de fonts renovables en 2050, que inclourà:

 • Es posarà en marxa l'Agència de Canvi Climàtic.

 • Es crearà el Fons d'Adaptació al Canvi Climàtic, articulant el Fons Forestal i que comptarà amb fons de la Generalitat Valenciana, Ajuntaments, Govern d'Espanya i UE.

 • Mesures de foment de la gestió democràtica i comunitària de l'energia assessorant els municipis que aposten per ella.

 • Desenvolupament de l'Agència Valenciana d'Energia (actualment en l'IVACE- Energia) com a eina per a l'impuls de la producció i distribució d'energia renovable per a les administracions, les llars i el teixit empresarial, com a pas previ a la creació d'un organisme amb capacitat per a la generació energètica.

 • Mesures de suport a les instal•lacions d'energies renovables, l'autoconsum ciutadà, comercial i industrial, la simplificació i unificació de tràmits administratius, la bonificació o subvenció d'equips o accions d'eficiència energètica.

 • La integració de la política de sostenibilitat energètica de les diferents polítiques públiquessectorialsespecialmentindústria,territori,urbanisme,habitatge,transports, medi ambient, recerca i desenvolupament.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Posada en marxa l’Agència de Canvi Climàtic

 • rendicio.departamento: 09 C. d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Tr
 • rendicio.estat:

  Assolida

 • rendicio.actuacions:

Actuació 1

 

Posada en marxa l'Agencia de Canvi Climàtic

Agència Valenciana de Canvi Climàtic (AVCC), que té com a objectiu actuar com a eina per a coordinar i executar els plans per a revertir el canvi climàtic i lluitar contra la descarbonització en les institucions públiques, l'empresariat i el conjunt de la societat.

L'AVCC te com a funcions la coordinació i execució dels marcs estratègics, plans, programes i pressupostos de carboni que s'aproven per a la lluita contra el canvi climàtic; proposar i avaluar les polítiques climàtiques i dels plans d'acció sectorials en l'àmbit de mitigació i adaptació al canvi climàtic; analitzar periòdicament l'evolució de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle i els mercats de carboni; la vulnerabilitat dels recursos i els sistemes naturals, els sectors econòmics i els territoris als impactes del canvi climàtic i avaluar el grau d'implantació de les polítiques en matèria de canvi climàtic.

El Consell va acordar el 5 d'agost de 2022 l'aprovació del projecte de llei de la Generalitat, de creació de l'Agència Valenciana de Canvi Climàtic.

Després del tràmit d'esmenes de les Corts i del debat de les esmenes en la Comissió de Medi Ambient i ha sigut aprovada pel ple de les Corts el 23 de febrer de 2023.

S'ha promulgat (DOGV núm. 9551 de 10/03/2023) com  Llei 1/2023, de 8 de març, de la Generalitat, de creació de l'Agència Valenciana de Canvi Climàtic.

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Canvi Climàtic