Affichage de contenus web

Compromís 72 - Millorar l’ocupabilitat, ajustant les titulacions d’acord al territori i als seus sectors productius. Increment oferta FP

Millorarem l'ocupabilitat, ajustant les titulacions impartides d'acord al territori i als seus sectors productius. Incrementarem l'oferta d'FP, especialment en els sectors emergents de l'economia i amb major grau d'inserció laboral. Aquesta oferta es concretarà a través dels consells comarcals d'FP que constituirem amb la participació dels empresaris, sindicats, els centres de formació i les administracions locals.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Planificació coherent de la formació professional

  • rendicio.departamento: 08 Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Objectiu: Desenvolupar un model de col·laboració territorialitzat i sectorialitzat, amb àmbit supramunicipal i amb participació dels agents socials

  • El 9 de setembre de 2021, mitjançant Ordre 1/2021, es constitueixen els consells territorials de formació professional per a l'organització, planificació i disseny de l'oferta de formació professional integrada en les àrees funcionals de la Comunitat Valenciana.
  • Objectius: Participar en una planificació coherent de l'oferta de formació professional, donar difusió i promoció de l'oferta educativa, identificar noves competències professionals i promoure totes aquelles accions i activitats que afavorisquen el procés ‘inserció social.
  • S'han determinat 19 consells territorials de la formació professional.
  • 2022 Inici del treball de totes les comissions tècniques.

https://dogv.gva.es/datos/2021/09/09/pdf/2021_9049.pdf

Assolida

Òrgan responsable

LABORA