Affichage de contenus web

Compromís 111 - Pacte per la Justícia Valenciana

Justícia: signarem el Pacte per la Justícia Valenciana amb els diferents operadors jurídics. Millorarem el servei públic de Justícia amb especial atenció a les infraestructures amb el Pla d'Infraestructures 2019-2024 i a la dignificació del personal. Modernització de l'administració de justícia implantant l'expedient electrònic i millorant la relació amb l'usuari del servei per a garantir la justícia universal i accessible. Revisió de les condicions laborals d'horaris i retribucions del funcionariat i dels agents directament relacionats amb la justícia. Augmentarem el personal especialitzat en la xarxa d'Oficines d'Assistència a les Víctimes del Delicte per a oferir assessorament jurídic i suport psicosocial així com tractament psicològic a les víctimes.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Pla de re-agrupació de partits judicials per a l’especialització del jutjats de violència sobre la dona

  • rendicio.departamento: 05 Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  • rendicio.estat:

    En tràmit

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Augmentar el nombre de jutjats especialitzats de violència sobre la dona

El Pla de re-agrupació de partits judicials permetrà implantar en tota la Comunitat Valenciana una jurisdicció exclusiva i especialitzada en Violència sobre la Dona, garantint l'accés a una  justícia eficaç i de qualitat en condicions d'igualtat.

Actualment la Comunitat Valenciana compta amb 16 jutjats exclusius i especialitzats en violència de gènere i, mitjançant el Reial Decret 954/202, de 15 de novembre, es va aprovar la creació de 5 més. Per tant, en 2023 comptarem amb 21 jutjats especialitzats.

A més, segons el pla previst, en 2024 arribarem fins 29 jutjats de violència sobre la dona.

Real Decreto 954/2022

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia