Affichage de contenus web

Compromís 30 - Desplegament dels recursos residencials i diürns previstos en l’Estratègia Valenciana de Salut Mental

Desplegarem els recursos residencials i diürns previstos en l'Estratègia Valenciana de Salut Mental per assegurar la cobertura a tot el territori, tot garantint la coordinació sociosanitària.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Pla d’Infraestructures per a persones amb malaltia mental en la Comunitat Valenciana 2021-2025

  • rendicio.departamento: 02 Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • rendicio.estat:

    En tràmit

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Pla Convivint

El Pla Convivint d'Infraestructures de Serveis Socials 2021-2025, contempla un apartat dedicat a la planificació d'infraestructures noves per a persones amb malaltia mental. Les infraestructures estan dissenyades com a centres oberts, allunyats de la tradicional reclusió institucional i enfocats a fomentar la inclusió social d'estes persones en el seu entorn, normalitzant les relacions amb la comunitat; amb presència en tots els departaments  de centres residencials, centres diürns o ambdós.

https://inclusio.gva.es/va/web/planificacion-y-organizacion/pla-convivint

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General d'Infraestructures de Serveis Socials