Affichage de contenus web

Compromís 111 - Pacte per la Justícia Valenciana

Justícia: signarem el Pacte per la Justícia Valenciana amb els diferents operadors jurídics. Millorarem el servei públic de Justícia amb especial atenció a les infraestructures amb el Pla d'Infraestructures 2019-2024 i a la dignificació del personal. Modernització de l'administració de justícia implantant l'expedient electrònic i millorant la relació amb l'usuari del servei per a garantir la justícia universal i accessible. Revisió de les condicions laborals d'horaris i retribucions del funcionariat i dels agents directament relacionats amb la justícia. Augmentarem el personal especialitzat en la xarxa d'Oficines d'Assistència a les Víctimes del Delicte per a oferir assessorament jurídic i suport psicosocial així com tractament psicològic a les víctimes.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Pla d’Infraestructures judicials

  • rendicio.departamento: 05 Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  • rendicio.estat:

    En tràmit

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Avançar en l'execució del Pla d'Infraestructures judicials

El Pla Integral d'Infraestructures Judicials ha permès establir una programació d'actuacions, necessària per a la dignificació de les seus judicials de la Comunitat Valenciana i donar resposta a les necessitats de la justícia valenciana i de la ciutadania, donat l'estat de precarietat que presentaven a l'inici de legislatura.

Avanços en obres de rehabilitació integral o de nova construcció:

  • Projectes finalitzats: Fiscalia Gandia. Seus judicials de Mislata, Nules, Torrevieja i la Vila Joiosa.
  • Obres en licitació/execució: CJA Alacant, Alzira, TSJ-CV; Llíria, Vinaròs, Gandia.
  • Redacció/ licitació projectes bàsics i d'execució: Xàtiva, Dènia, Ontinyent, Torrent i Sagunt.

El Pla d'Infraestructures Judicials no es centra només en la construcció de nous edificis i en les rehabilitacions integrals, sinó també en el manteniment de un parc judicial, que consta de 66 seus judicials, en les condiciones adequades d'accessibilitat, seguretat i eficiència energètica, tant per als usuaris com per a les mes de 6.000 persones que treballen en aquestes.

Pla Infraestructures Judicials

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia