Affichage de contenus web

Compromís 113 - Modernització i increment de l’eficiència de l’administració i reforma de la Llei d'Hisenda Pública

Administració pública i personal: modernització i increment de l'eficiència de l'administració i del sector públic instrumental de la Generalitat. Crearem l'Oficina de Simplificació Administrativa (OSA) que elaborarà anàlisis legals per a l'eliminació de les duplicitats administratives i càrregues burocràtiques. Reforma de la Llei d'Hisenda Pública per a garantir un funcionament més àgil, desburocratitzat i eficient de l'Administració. Implantació de l'Administració digital mitjançant la implantació dels procediments electrònics, la robòtica i la intel·ligència artificial fins a l'eliminació del paper en tots els procediments interns abans de 2025.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Pla Estratègic de Transformació Digital de l’Administració de la Generalitat

  • rendicio.departamento: 04 Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Pla GEN Digital

Elaborat i posat en marxa en consonància amb l'Agenda España Digital 2025 i les prioritats europees del Pla de Recuperació Next Generation EU, que fa possible que una part de les inversions destinades provinguen del MRR de la UE.

La coordinació de les actuacions necessàries per a assolir els objectius i fer el seguiment de l'execució del Pla correspon a la Comissió Inter-departamental per a la Modernització Tecnològica i les Comunicacions en la Comunitat Valenciana (CITEC), al si de la qual s'ha constituït un Comité de Seguiment que es reunirà sempre que les necessitats d'avaluació i seguiment del pla ho requerisquen i, com a mínim, amb periodicitat semestral.

GEN digital 2025

Assolida

Actuació 2

Posada en marxa de la iniciativa Funcion@gva

En la seua primera fase, permet dotar al personal empleat públic d'eines ofimàtiques d'última generació: nou correu electrònic, eines de videoconferència i treball col·laboratiu, etc.

Assolida

Actuació 3

Projecte pilot sobre formació digital en l'àmbit financer i de l'administració

El projecte formatiu, que es realitza sota la supervisió de l'Institut Valencià de Finances (IVF), consta de tres mòduls formatius centrats en ciberseguretat, signatura electrònica i banca digital.

Assolida

Actuació 4

Centre Digital Col·laboratiu (CDC) en l'àmbit de l'educació

Projecte vertebrador que té com a principal objectiu integrar les TIC en l'aprenentatge del dia a dia, augmentant les competències digitals de l'alumnat i afavorir l'alfabetització digital des d'edats primerenques, millorant les destreses del professorat i fomentant l'ús d'eines col·laboratives.

En 2022 el projecte del CDC ha iniciat la seua fase d'implantació generalitzada, després de completar-se els primers projectes pilot.

En tràmit

Actuació 5

Just@cv

Nou sistema de gestió processal que oferirà les funcionalitats necessàries per a la tramitació dels procediments judicials per part dels jutjats i tribunals a la Comunitat Valenciana i permetrà avançar en el ple establiment de l'Administració judicial electrònica i la reducció del paper.

En tràmit

Actuació 6

Sistema integral de gestió electrònica de la xarxa de residències (Cassandra)

La Generalitat ha iniciat en 2022 la implementació d'un nou sistema integral per a la gestió electrònica unificada de la xarxa de residències, amb la implantació del projecte Cassandra en els primers 50 centres.

En tràmit

Actuació 7

Plataforma de Gestió Integral de la Qualitat Ambiental (PICA)

Constitueix un sistema que abasta el cicle complet de la Gestió Ambiental en la Comunitat Valenciana.

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions