Affichage de contenus web

Compromís 60 - Impuls de mesures per la formació i l’acompanyament per a companyies d’arts escèniques i de carrer

Impulsarem mesures per la formació i l'acompanyament per a companyies d'arts escèniques i de carrer en qüestions relatives a mecenatge, gestió, comunicació i internacionalització.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Pla estratègic i cultural

  • rendicio.departamento: 06 Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Pla de foment de la formació a agents culturals públics i privats

Promoció d'un procés de formació accessible tant als agents culturals operatius com als gestors culturals i altres figures de mediació cultural. (A la pàgina 36 del Pla).

Pla estratègic cultural

Assolida

Actuació 2

Plataforma per a la internacionalització

Creació d'una unitat que done suport eficaç a la internacionalització dels agents culturals valencians en la identificació d'oportunitats, disseny de projectes, acompanyament en la connexió amb xarxes europees i internacionals. (A la pàgina 48 del Pla).

Pla estratègic cultural

Assolida

Òrgan responsable

Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport/Institut Valencià de Cultura