Affichage de contenus web

Compromís 99 - Posicionament de la Comunitat Valenciana com un ecosistema emprenedor amigable

La Comunitat Valenciana ha de posicionar-se com un ecosistema amigable, on el naixement, creixement i consolidació de nous projectes innovadors, econòmics i socials, troben les millors condicions per al seu desenvolupament. D'acord amb el Pla Estratègic de l'Emprenedoria es canalitzaren i coordinaren les mesures de suport a l'ecosistema emprenedor. L'avaluació periòdica de l'impacte, la seua revisió i actualització ha de garantir la igualtat d'oportunitats.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Pla Estratègic d’Emprenedoria de la Comunitat Valenciana 2019-2023

  • rendicio.departamento: 08 Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

 

Actuació 1

Pla Estratègic d'Emprenedoria de la Comunitat Valenciana 2019-2023

El Pla és un programa d'accions conjuntes a mitjà termini que, amb caràcter transversal, implica a tota l'administració valenciana a través de les seues polítiques d'educació, formació, finançament, ocupació o innovació.

Va estar elaborat amb la participació i implicació dels agents representatius de l'ecosistema valencià d'emprenedoria, de manera que condensa la il·lusió i el desig d'emprendre col·lectivament cap a una visió de futur comú, millorant i enfortint el nostre ecosistema emprenedor.

8 objectius estratègics, l'últim es va incorporar arran de la pandèmia en el 2020 (Foment de l'emprenedoria verda).

Els informes de seguiment del Pla (2019,2020 i 2021) elaborats per la Comissió Executiva, es troben en el següent enllaç:

pla-estrategic-emprenedoria

L'evolució dels recursos en matèria d'emprenedoria de tots els centres gestors de la Generalitat és la següent:

2019: 98,7 milions €, 2020: 114,3 milions €, 2021: 150,5 milions €.

Els resultats revelen que l'ecosistema emprenedor valencià, està en evolució ascendent malgrat veure's afectat per la crisi sanitària i social produïda per la COVID 19.

Assolida

Actuació 2

Canal d'accés únic

Plataforma informàtica per a coordinar els serveis que presten les entitats de l'ecosistema emprenedor valencià. Així es dona resposta a les necessitats d'informació i assessorament de les persones emprenedores.

  • 2020: fase pilot, desenvolupament dels requisits tècnics necessaris.
  • 2021: Inici de la mecanització de dades.

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General d'Emprenedoria i Cooperativisme