Affichage de contenus web

Compromís 98 - Foment de les cooperatives i l’economia social

Fomentarem les cooperatives i l'economia social per a impulsar un canvi en el model productiu basat en valors democràtics, participatius, igualitaris i sostenibles. Donarem un major impuls al Pla de Suport i Foment del Cooperativisme, i la seua extensió a altres sectors de l'economia social, l'economia col•laborativa i l'emprenedoria, així com la inclusió de mesures que garantisquen la seua preservació, amb plans de relleu generacional i assessorament per a la transmissió empresarial. Promourem les fórmules cooperatives per al emprenedurime i la recuperació, per part dels treballadors i treballadores, com una oportunitat per a les empreses en situació de fallida.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Pla Director del Cooperativisme Agrari Valencià

  • rendicio.departamento: 09 C. d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Tr
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Pla Director del Cooperativisme Agrari Valencià

Existeix un Pla director del cooperativisme valencià, de 2017.

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca