Affichage de contenus web

Compromís 1. Canvi climàtic i sostenibilitat energètica

Impulsarem la Llei de Canvi Climàtic i Transició Ecològica en el marc del Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima, avançant en la descarbonització i amb l'objectiu de reduir un 40% les emissions contaminants en 2030 i que el 100% de l'energia provinga de fonts renovables en 2050, que inclourà:

 • Es posarà en marxa l'Agència de Canvi Climàtic.

 • Es crearà el Fons d'Adaptació al Canvi Climàtic, articulant el Fons Forestal i que comptarà amb fons de la Generalitat Valenciana, Ajuntaments, Govern d'Espanya i UE.

 • Mesures de foment de la gestió democràtica i comunitària de l'energia assessorant els municipis que aposten per ella.

 • Desenvolupament de l'Agència Valenciana d'Energia (actualment en l'IVACE- Energia) com a eina per a l'impuls de la producció i distribució d'energia renovable per a les administracions, les llars i el teixit empresarial, com a pas previ a la creació d'un organisme amb capacitat per a la generació energètica.

 • Mesures de suport a les instal•lacions d'energies renovables, l'autoconsum ciutadà, comercial i industrial, la simplificació i unificació de tràmits administratius, la bonificació o subvenció d'equips o accions d'eficiència energètica.

 • La integració de la política de sostenibilitat energètica de les diferents polítiques públiquessectorialsespecialmentindústria,territori,urbanisme,habitatge,transports, medi ambient, recerca i desenvolupament.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Pla de recuperació de Bejís (Alt Palància) després dels incendis de l’estiu 2022

 • rendicio.departamento: 01 Presidència de la Generalitat
 • rendicio.estat:

  Assolida

 • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Definició del Pla de recuperació de Bejís

Es tracta d'un pla extraordinari que possibilite la recuperació econòmica i social dels territoris afectats pels grans incendis d'agost de 2022.

Durant l'any 2022, s'ha procedit a definir l'estructura, governança i fases previstes del pla de recuperació, així com a estimar el recursos financers, organitzatius i humans necessaris per a la seua implementació.

Em termes de governança, s'han identificat les persones que formaran part del Consell Assessor i del Comitè d'experts.

En quant a la estructura i pressupost previst del Pla:

 • La fase 1 inclou les actuacions a més curt termini amb una previsió pressupostària de 10 M€.
 • La fase 2 contempla actuacions a mig termini amb una previsió de despeses de 17 M€, dels quals s'han executat en 2022 un total de 1,39 M€.
 • La fase 3 inclou activitats a més llarg termini amb una previsió de despeses de 80,78 M€.

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General d'Anàlisi i Polítiques Públiques