Affichage de contenus web

Compromís 80 - Pla de digitalització del teixit productiu valencià

Escometre un pla de digitalització del teixit productiu valencià, implementant processos vinculats a la indústria 4.0, la intel·ligència artificial, la computació, la robòtica, la ciberconnectivitat, les tecnologies de fabricació avançada, els materials avançats i les nanotecnologies, les tecnologies de ciències de la vida i la micro/nano electrònica i fotònica.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Pla de digitalització del teixit productiu valencià

  • rendicio.departamento: 08 Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Pla d'Innovació Empresarial. Digitalització de pime. Digitalitza CV

Com a conseqüència de la posada en marxa del Pla Agenda indústria 4.0 de la Comunitat Valenciana en 2018, (un full de ruta emmarcada en l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent RIS3CV), s'han desenvolupat un conjunt d'iniciatives dirigides a l'impuls de la digitalització del nostre sistema productiu, mitjançant el disseny de línies de suport específiques, així com amb el desenvolupament d'altres iniciatives en matèria de digitalització i indústria 4.0.

En relació amb el disseny i implementació de mesures de suport a la digitalització i a la indústria 4.0, i com a part dels programes continguts en el Pla d'R+D'i empresarial de l'IVACE, mereixen especial menció pel seu focus en la transformació digital de la nostra indústria, els següents:

DIGITALIZA-CV, un programa orientat a impulsar la digitalització de les pimes.

INNOVAi40-CV, un programa molt exigent de suport a la transformació digital de les indústries.

INNOVATeiC-CV, un programa orientat a desenvolupat i consolidar el sector d'empreses habilitadores digitals, entre altres.

Pressupost: 61.000.000 € (entre 2020 i 2023)

 

Assolida

Actuació 2

Pla Estratègic de la Indústria Valenciana (PEIV)

El PEIV marca entre els objectius estratègics una nova industrialització de la Comunitat Valenciana; l'increment del seu pes relatiu en l'economia i la generació d'ocupació de qualitat, apostant per potenciar la modernització i la resiliència del teixit empresarial, evitar la dependència excessiva del mercat exterior, afavorir l'atracció d'inversions i el reposicionament de les empreses industrials en el mercat i impulsar decididament la diversificació i la reindustrialització basada en l'ús intensiu i a escala industrial dels habilitadors digitals.

Per aqueix motiu, es va incloure la transformació digital com un dels 6 eixos estratègics del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana, i fruit del treball de les meses sectorials, es van prioritzar dos grans objectius:

1- El suport al conjunt de processos de transformació digital en totes les funcions empresarials.

2- L'enfortiment de l'ecosistema d'innovació en tecnologies digitals de la Comunitat Valenciana.

PEIV

Assolida

Òrgan responsable

IVACE/Direcció General d'Industria, Energia i Mines