Affichage de contenus web

Compromís 80 - Pla de digitalització del teixit productiu valencià

Escometre un pla de digitalització del teixit productiu valencià, implementant processos vinculats a la indústria 4.0, la intel·ligència artificial, la computació, la robòtica, la ciberconnectivitat, les tecnologies de fabricació avançada, els materials avançats i les nanotecnologies, les tecnologies de ciències de la vida i la micro/nano electrònica i fotònica.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Pla de digitalització del sector turístic

  • rendicio.departamento: 01 Presidència de la Generalitat
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Pla de digitalització del sector turístic

El Pla d'acció per a la transformació digital de l'empresa turística està impulsat per Turisme CV i el Consell Autonòmic d'Economistes, amb un conveni dotat amb 20.000 euros.

El conveni engloba accions d'informació, difusió, sensibilització i conscienciació dirigides a l'empresari i al sector professional. Inclou activitats de difusió i formació a través de la Xarxa CdT (Centres de Turisme).

Presentació de la nova guia per a la transformació digital de l'empresa turística al CdT d'Alacant (31/05/2022), al CdT de València (6/06/2022) i al CdT de Castelló (7/06/2022).

Guia de Transformació Digital de la empresa turística

Assolida

Òrgan responsable

Turisme Comunitat Valenciana