Affichage de contenus web

Compromís 12. Desplegament d'una Estratègia Valenciana de Desenvolupament Rural Sostenible

Desenvoluparem una Estratègia Valenciana de Desenvolupament Rural Sostenible incorporant incentius fiscals i econòmics, creant un fons específic per a promoure el desenvolupament rural integral, millorant les dotacions i serveis públics de comunicació i financers i estenent la xarxa d'internet de fibra òptica a tot el territori.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Pla de Connectivitat de la Comunitat Valenciana

  • rendicio.departamento: 11 Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
  • rendicio.estat:

    En tràmit

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Elaboració del Pla de Connectivitat de la Comunitat Valenciana 2022-2025

En aquest pla es detallarà el diagnòstic de la situació actual de connectivitat, quant a necessitats i cobertures de cada tipus de tecnologia per a dissenyar les possibles estratègies a seguir en vistes a aconseguir els objectius de connectivitat marcats per l'agenda Espanya Digital 2025:

  • 100% de cobertura de banda ampla mòbil de 30 Mbps en 2023.
  • 100% de la població amb cobertura de 100 Mbps en 2025.

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General per a l'Avanç de la Societat Digital