Affichage de contenus web

Compromís 70 - Impuls de la creació d’ocupació

Impulsar la creació d'ocupació, especialment en els col·lectius més vulnerables. En aquest sentit, avançarem cap a una millora de la qualificació de les persones desocupades, vinculant la formació tant reglada com la no reglada a les necessitats d'ocupació presents i futures.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Pla d’ocupació jove – AVALEM JOVES

  • rendicio.departamento: 08 Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Ajudes a la inserció laboral de joves menors de 30 anys per mitjà del suport a la contractació

  • Resultats 2021: 9.330 persones beneficiàries d'ajudes de foment de l'ocupació, dels quals 5.306 són homes i 4.024 dones. Dotació pressupostària 2020-2023: 170.000.000 €.
  • Ajudes a la formació en tallers d'ocupació, amb un total de 40.000.000 € i 1.220 persones beneficiaries en un total de 93 projectes.

Assolida

Òrgan responsable

LABORA