Affichage de contenus web

Compromís 40 - Millora de l'atenció primària, posant-la en el centre del sistema sanitari

Millorarem l'atenció primària posant-la en el centre del sistema sanitari, elaborarem un Pla d'Infraestructures i ampliarem les plantilles per a disminuir la pressió assistencial i garantir un temps adequat d'atenció als i les pacients.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Pla d'infraestructures sanitàries 2021-2023

  • rendicio.departamento: 07 Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  • rendicio.estat:

    En tràmit

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Execució del Pla d'infraestructures sanitàries 2021-2023

La Comunitat Valenciana ha aconseguit convergir en despesa sanitària amb la mitjana espanyola, fins a superar la diferència de més de 6 punts que existia respecte a la despesa de la resta d'autonomies, i eleva anualment el pressupost en Sanitat.

L'objectiu del Pla d'infraestructures sanitàries 2021-2023 és l'increment de les infraestructures del sistema públic sanitari i el reforç de la capacitat de resposta d'aquest davant qualsevol crisi sanitària. Suposa una inversió de 658,31 milions d'€ a la Comunitat Valenciana.

 

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General d'Alta Tecnologia, Inversions i Infraestructura