Affichage de contenus web

Compromís 13 - Compliment del Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista

Violència masclista. Compliment del Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista en totes les seues mesures a través dels organismes encarregats de desenvolupar-les. Modificació de la llei 7/2012 de violència contra les dones per a incloure el Pacte valencià contra la violència de gènere i masclista i adaptar-se al conveni d'Istanbul i a les recomanacions de l'informe CEDAW (Comité de les Nacions Unides per a l'eliminació de la discriminació contra la dona). Inclourem un capítol específic sobre la tracta i explotació sexual de dones i xiquetes, xiquets i adolescents que establisca mecanismes adequats per a la prevenció, i pose en marxa serveis i programes de protecció social i recuperació integral de les persones que han sigut explotades i prostituïdes.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista 2017-2022

  • rendicio.departamento: 02 Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

 

Actuació 1

Revisió del document en setembre de 2019

El Pacte valencià contra la violència de gènere i masclista (2017-2022) va ser acordat per més de 60 representants de partits polítics, agents econòmics i socials, universitats públiques, associacions de dones, feministes i professionals, col·lectius de dones supervivents, entitats del tercer sector d'acció social, mitjans de comunicació, forces i cossos de seguretat i de policia, l'Administració de Justícia i les administracions públiques valencianes.

En 2019 es va revisar l'acord per augmentar la seua eficàcia. Algunes mesures decaigueren i unes altres es fusionaren o s'incorporaren com a noves i com a resultat el Pacte s'estructura en cinc eixos, 21 objectius i 298 mesures concretes que tenen l'objectiu de transformar la societat i erradicar les violències contra les dones.

Pacte

Assolida

Actuació 2

Avaluació de l'execució de les mesures del Pacte

Setembre de 2019: 57 % de les mesures estan realitzades o en execució permanent, 25 % en procés i 18 % no desenvolupades.

Setembre de 2020: 66 % de les mesures estan realitzades o en execució permanent, 17 % en procés i 17 % no desenvolupades.

Setembre de 2021: 78 % de les mesures realitzades o en execució permanent, 13 % en procés i 9 % no desenvolupades.

Octubre de 2022: 85 % de les mesures realitzades o en execució permanent, 9 % en procés i 6 % no desenvolupades.

Assolida

Actuació 3

Declaració per un nou Pacte valencià contra la violència de gènere i masclista

El 22 de novembre de 2022 se signa a Alacant la Declaració per un nou Pacte valencià contra la violència de gènere i masclista, amb la qual les entitats signants ens comprometem amb el mateix esperit que va inspirar el primer pacte a treballar en un nou Pacte, amb més determinació si cap, per l'erradicació de la violència de gènere i masclista i tota mena de violència contra les dones.

https://sinmaltrato.gva.es/va/pacte-valencia-contra-la-violencia-de-genere-i-masclista

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones