Affichage de contenus web

Compromís 78 - Millora de les mesures i condicions al mercat laboral de les persones amb discapacitat

Millorarem les mesures al mercat laboral de les persones amb discapacitat. Garantirem condicions laborals dignes de les persones amb discapacitat, tant en empreses ordinàries com en centres especials d'ocupació, aplicant mesures d'ajust efectives.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Nova regulació per a la qualificació i inscripció dels Centres Especials d’Ocupació

  • rendicio.departamento: 08 Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Nova norma autonòmica

  • S'ha inclòs la possibilitat d'aplicar el conveni sectorial de l'activitat desenvolupada pels centres o l'aplicació de convenis d'empresa sempre que, en aquest últim cas, igualen o milloren les condicions del conveni col·lectiu de centres i serveis d'atenció a persones amb discapacitat de la Comunitat Valenciana.
  • Decret 70/2020, de 19 de juny, del Consell, de modificació del Decret 227/2018, de 14 de desembre, del Consell, pel qual es regula la qualificació i inscripció dels centres especials d'ocupació en el Registre de centres especials d'ocupació de la Comunitat Valenciana.

https://dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/4744&L=1

Assolida

Òrgan responsable

LABORA