Affichage de contenus web

Compromís 88 - Protecció de la sanitat de les produccions agràries i reciprocitat en els acords de comerç de la UE

La protecció de la sanitat de les produccions agràries i la reciprocitat en els acords de comerç de la UE, requereix posicions sectorials contundents, així com la complicitat i esforç del govern de la Generalitat per a tindre veu pròpia i fort a Brussel·les, reforçant professionalment l'oficina de la Generalitat. Les Interprofessionals i les organitzacions de productors han de potenciar-se i dirigir-se a la vertebració de l'oferta i posicionar els anells de la cadena comercial de manera justa i equilibrada, jugant un decisiu paper també en el vessant mediambiental i territorial.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Nova etapa per a la presència valenciana davant la Unió Europea

  • rendicio.departamento: 01 Presidència de la Generalitat
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

 

Actuació 1

Reforma del patronat de la Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea

Al si de la Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea s'ha assolit la transformació del òrgan rector d'esta, amb la reforma del seu patronat ampliant la seua pluralitat i incorporant una ampla representació de societat civil i d'universitats valencianes.

Ja estan representades les 5 universitats públiques, així com els dos sindicats mes representatius i entitats del Tercer Sector.

Llistat patrons electius

Assolida

Actuació 2

Reorientació de l'acció de la Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea

S'ha reorientat l'acció de la Fundació per tal de prioritzar el recolzament a l'acció del Consell i millorar la influència en les institucions de la Unió Europea i l'acció de lobbisme.

En eixa línia, la CEV (Confederació empresarial Valenciana), mitjançant el corresponent conveni, ha concretat la seua proposta per tal de destacar permanentment un representant en la oficina de la Generalitat a Brussel·les.  En el mes de juliol de 2022 es va firmar de nou el conveni amb la CEV per l'estada en l'oficina de Brussel·les d'un tècnic o tècnica contractada per l'entitat.

Al llarg de la X legislatura la Fundació també ha firmat convenis de col·laboració amb els Ajuntaments de Castelló i València, amb CERMI ("Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad") i amb la Fundació Cultural Capella dels Ministrers.

Al mateix temps, s'ha constituït el grup de treball amb les organitzacions del sector agrícola per tal de millorar la informació al sector i la influència i visió valenciana en procés europeu de presa de decisions.

noticia sobre aprovació "cold treatment"

També, degut al conflicte sorgit en Ucraïna, es va elaborar un document en les mesures preses per els diferents Estats membres per a pal·liar la pujada de preus i que va servir per a elaborar els distints decrets d'ajudes al sí de la Generalitat valenciana. 

Assolida

Actuació 3

Programa europeu de veïnatge (ENPI CBC MED)

La Política Europea de Veïnatge i Associació (ENPI en anglés), compta amb un programa (CBC MED) per a fomentar la cooperació transfronterera (CBC en anglés) entre els països d'ambdues riberes del mediterrani (MED), amb l'objectiu principal de crear una zona de pau, estabilitat, prosperitat i bon veïnatge.

El programa finança projectes en matèria de emprenedoria, investigació, inclusió social i protecció del medi ambient, implementats per entitats de països de les dos voreres del Mediterrani.

Pressupost: 209 M € per al període 2014-2020.

La Generalitat acull l'Antena del Mediterrani occidental, que dona suport als sis països següents: Espanya, Italia, França, Portugal, Malta i Tunísia.

L'Antena es mantindrà a València també en el nou període 2021-2027, per a donar suport al nou programa de veïnatge INTERREG NEXT MED, aprovat per la Comissió Europea el 12 de desembre de 2022, que tindrà un pressupost de 253 M € i en el que participaran dos països més, Argelia i Turquía, beneficiant un total de 15 països, 7 dels quals pertanyen a la UE.

Programa ENPI CBC MED en GV

Assolida

Actuació 4

Participació en el Consorci Casa Mediterrani

La Generalitat és un dels membres del Consorci Casa Mediterrani, la seu de la qual es troba a Alacant. El President de la Generalitat és el vicepresident de l'entitat, i mitjançant la Secretaria Autonòmica per a la UE i Relacions Externes i la Direcció General de Relacions amb la UE i l'Estat es manté la col·laboració per a la realització d'activitats de foment de la cooperació amb les regions del Mediterrani.

web Consorci Casa Mediterrani

Assolida

Actuació 5

Relacions amb altres regions europees i de la resta del món

Per a reforçar les relacions de col·laboració amb altres regions i entitats de la UE i del món, la Direcció General de Relacions amb la UE i l'Estat participa en la tramitació de Memorándums d'Enteniment, impulsats per Presidència o per qualsevol altre departament de la Generalitat.

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat