Affichage de contenus web

Compromís 53 - Augment del nombre d’estudiants amb menjadors gratuïts

Augmentarem de manera progressiva el nombre d'estudiants amb menjadors gratuïts durant la legislatura, amb un projecte integral com a espai de socialització en igualtat, on es fomente una alimentació saludable, sostenible i de proximitat, que, a més a més, potencie el producte de proximitat i ecològic.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Nous drets d’accés a la gratuïtat dels menjadors

  • rendicio.departamento: 06 Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Increment del pressupost per a beques de menjador

Any a any, el pressupost destinat a la gratuïtat de menjadors escolars ha augmentat per garantir un major servei de gratuïtat en el menjador a l'alumnat valencià. Només en aquesta legislatura el Pressupost ha passat de 68 milions d'euros a més de 75 milions destinats a beques menjador.

A més, hem creat nous drets d'accés a la gratuïtat dels menjadors, com és que tots els beneficiaris de beca de zones afectades per catàstrofes naturals, comptem amb el 100% de la beca menjadors en els dos cursos posteriors a la catàstrofe. En l'actualitat, més de 140.000 alumnes tenen beca menjador que va d'un mínim del 50% del cost del menjador a un màxim del 100% del cost.

Assolida

Òrgan responsable

Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional