Affichage de contenus web

Compromís 29 - Garantir l’accessibilitat universal

Garantirem l'accessibilitat universal d'acord amb la convenció de l'ONU i els drets de les persones en el seu accés a tots els espais públics i privats, entorns naturals, sistemes de transport, mitjans de comunicació i serveis d'atenció a la ciutadania.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Nous canals digitals d’atenció a la ciutadania

  • rendicio.departamento: 12 C. de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràti
  • rendicio.estat:

    En tràmit

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Nou portal PROP d'atenció a la ciutadania i nous canals de missatgeria instantània

En 2023 es posarà en marxa un nou portal d'atenció a la ciutadania, que integrarà la resta de canals d'informació existents: presencial, telefònic, xat, etc.

Per a aconseguir-ho s'han identificat les novetats incorporades als portals d'informació d'altres administracions, així com la definició dels requisits que potencien la comunicació i la interacció entre la  ciutadania i l'administració.

Així mateix, en 2023 s'implantaran nous canals de missatgeria instantània, com ara whatsApp o telegram, per a atendre la ciutadania.

 

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern