Affichage de contenus web

Compromís 109 - Reforma de la Llei de Transparència i impuls dels Plans d’Integritat com a mecanismes de prevenció

Transparència: reforma de la Llei de Transparència per enfortir la transparència i l'accés a la informació per part de la ciutadania a través de processos, òrgans i controls independents del poder polític, com ara el Consell de Transparència. Impuls dels Plans d'Integritat en l'administració pública i el sector públic instrumental com a mecanisme de prevenció.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Nou sistema de gestió de les sol·licituds d’accés a la informació pública GVA GIP

  • rendicio.departamento: 12 C. de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràti
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Millora en la tramitació, seguiment i rendició de comptes en les sol·licituds d'informació pública

Desenvolupament i implantació de l'aplicació informàtica GVAGIP, sistema integral de tramitació d'expedients de sol·licitud d'informació pública.

L'evolució de les dades ha sigut molt positiva des de la posada en marxa de GVAGIP, a l'octubre de 2020:

S'ha produït un increment de les sol·licituds d'informació pública rebudes per la Generalitat, així com també  s'ha reduït significativament el temps de resposta, passant de 103 dies en 2019 a 25 dies en 2022.

Les dades de les sol·licituds d'accés a la informació pública s'actualitzen diàriament a: https://gvaoberta.gva.es/va/evolucio-sollicituds-resolucions-informacio-publica

Assolida

Actuació 2

Cercador i gràfics estadístics de seguiment de sol·licituds i resolucions d'accés a la informació a temps real

https://gvaoberta.gva.es/va/seguiment-de-les-sol-licituds-d-informacio-publica

https://gvaoberta.gva.es/va/evolucio-sollicituds-resolucions-informacio-publica

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern