Affichage de contenus web

Compromís 29 - Garantir l’accessibilitat universal

Garantirem l'accessibilitat universal d'acord amb la convenció de l'ONU i els drets de les persones en el seu accés a tots els espais públics i privats, entorns naturals, sistemes de transport, mitjans de comunicació i serveis d'atenció a la ciutadania.

Affichage de contenus web

Iniciativa: MRR formació en competències digitals de la ciutadania

  • rendicio.departamento: 11 Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
  • rendicio.estat:

    En tràmit

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Pla de formació en competències digitals de la ciutadania

El Pla persegueix garantir la inclusió digital, no deixant a ningú arrere en el procés de digitalització i avançar en el desenvolupament de competències bàsiques de la ciutadania, perquè totes les persones puguen, entre altres accions, comunicar-se, comprar, realitzar transaccions o relacionar-se amb les administracions utilitzant les tecnologies digitals amb autonomia i suficiència.

Posta en marxa d'un contracte major SARA actualment en tramitació i s'espera arribar a 74.000 persones de la Comunitat Valenciana en el marc del PRTR amb import de 5.519.430€.

 Període: 2022-2025

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General per a la lluita contra la bretxa digital