Affichage de contenus web

Compromís 76 - Avanç en la modernització de LABORA

Avançarem en la modernització de LABORA.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Modernització i nova imatge de Labora

  • rendicio.departamento: 08 Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Creació d'un laboratori de suport a la Innovació i Modernització de LABORA- LABORALAB

  • Contractació d'un laboratori de suport que recolze les dinàmiques, iniciatives i propicie la seua continuïtat i instal·lació permanent en la cultura organitzativa de LABORA.
  • Dotació pressupostària 2021-2023: 111.273 €.

Assolida

Actuació 2

Oficina Mòbil

Es pretén l'acostament als serveis d'informació, orientació i intermediació laboral de LABORA,  a aquells municipis on no hi haja un Espai LABORA o a aquelles institucions, com els centres/campus universitaris de la Comunitat Valenciana, que aglutinen a un elevat nombre de persones que pogueren requerir d'aquests serveis.

Dotació pressupostària 2021-2023: 3,37 M €.

Assolida

Òrgan responsable

LABORA