Affichage de contenus web

Compromís 38 - Enfortiment de l’IVASS com a òrgan de gestió de les polítiques inclusives

Enfortirem l'IVASS com a òrgan de gestió de les polítiques inclusives per a dur a terme els seus objectius.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Modernització de la gestió administrativa i informàtica de l’Institut valencià de serveis Socials (IVASS)

  • rendicio.departamento: 02 Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • rendicio.estat:

    En tràmit

  • rendicio.actuacions:

 

Actuació 1

Implantació del programa de gestió de centres

Software de gestió de centres basat en l'atenció centrada en la persona de manera que el seguiment de les persones usuàries i les sol·licituds d'altres organismes puguen estar centralitzades el que repercutirà en l'agilitat dels tràmits, la millora de la coordinació i per extensió en una millor atenció a l'usuari/a de cada centre.

Contracte 4 + 1 anys. Cost. 1.028.848,59 €+280.003,10 €

En tràmit la licitació. Previsió juliol 2023

En tràmit

Actuació 2

Implementació del Pla de Comptabilitat Pressupostària

La millora de la gestió econòmica de l'entitat facilitarà poder ampliar el número de persones treballadores ja que la gestió econòmica serà més fàcil i àgil, així com atendre millor les necessitats dels centres que impliquen una despesa econòmica. La implementació de la comptabilitat pressupostaria està prevista per a iniciar el 01/01/2024.

En tràmit

Actuació 3

Gestió de sistema d'Administració Electrònica

SEDIVASS (Entorn Sedipualba)- Posada en marxa 1 gener 2023.

Registre electrònic i Seu electrònica en primer moment.

Resta d'àrees al llarg del primer semestre.

Assolida

Actuació 4

Implementació del Sistema de Seguretat Informàtica d'acord amb l'Esquema Nacional de Seguretat

Tindre un sistema de protecció de dades segur és elemental per a l'IVASS ja que hi ha més de 1000 persones tutelades a més de les persones usuàries dels centres  i per tant és primordial poder garantir un sistema segur quant a la protecció d'informació personal, dades bancàries o de propietats, etc...

Assolida

Actuació 5

Execució del projecte de modernització amb nous servidors que suporten l'activitat informàtica de l'entitat i que eliminen riscos de ciberatacs

L'IVASS, junt a altres ens de la Generalitat ha patit delictes informàtics que han tingut un perjudici econòmic en l'entitat, amb aquesta eina s'evitarà que tornen a passar aquests fets.

Assolida

Actuació 6

Creació i instal·lació d'una intranet

La gestió dels expedients de les persones usuàries dels centres requereixen d'una gestió àgil, per exemple: poder comunicar fàcilment incidències laborals, de salut o necessitat de manteniment o recursos. Amb la creació de la intranet, les persones treballadores de l'IVASS podran realitzar estes gestions amb més agilitat el que repercutirà en una millor atenció a la ciutadania.

Previsió 2024.

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General de l'Institut Valencià de Serveis Socials