Affichage de contenus web

Compromís 43 - Ampliació progressiva de les prestacions sanitàries a àmbits com l'atenció bucodental o podologia

Ampliarem progressivament les prestacions sanitàries a àmbits com ara l'atenció bucodental preventiva i reparadora, i la podologia començant per garantir el servei a la infància i altres col·lectius vulnerables. Promourem una alimentació saludable i establirem mesures que desincentiven el consum de begudes ensucrades destinant estos recursos a millorar l'atenció primària en la salut i obrir equipaments esportius del pla valencià de barris.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Millora de recursos humans en matèria de nutrició i dietètica

  • rendicio.departamento: 07 Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Oferta de pràctiques professionals

Es convoquen beques destinades a donar suport a la formació complementària, millora i especialització professional de les persones amb la titulació universitària oficial de Nutrició i Dietètica.

https://dogv.gva.es/datos/2020/07/17/pdf/2020_5273.pdf

Assolida

Actuació 2

Creació de places per a dietistes nutricionistes

En 2022, s'han cobert a través de les borses de treball, 5 places estructurals de dietistes nutricionistes (tècnics/ques de Seguretat Alimentària-II-) per a l'estructura de salut pública (1 CSP de Castelló, 3 CSP de València i 1 CSP d'Alacant).

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Salut Pública i Addiccions