Affichage de contenus web

Compromís 72 - Millorar l’ocupabilitat, ajustant les titulacions d’acord al territori i als seus sectors productius. Increment oferta FP

Millorarem l'ocupabilitat, ajustant les titulacions impartides d'acord al territori i als seus sectors productius. Incrementarem l'oferta d'FP, especialment en els sectors emergents de l'economia i amb major grau d'inserció laboral. Aquesta oferta es concretarà a través dels consells comarcals d'FP que constituirem amb la participació dels empresaris, sindicats, els centres de formació i les administracions locals.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Millora de les competències professionals de la població activa

  • rendicio.departamento: 08 Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Formació en energies renovables i en ocupacions més connectades i respectuoses amb el medi ambient

Prioritat absoluta en l'oferta formativa de LABORA durant tota la legislatura.

Esforç addicional en les línies de formació per a persones aturades i formació per a persones ocupades.

Assolida

Actuació 2

Formació modular destinada al reskilling i upskilling en competències emergents i en sectors de futur

L'oferta formativa en línia de LABORA respon a la demanda de formació de les persones en edat laboral per a millorar la seua competències i conseqüentment, la seua ocupabilitat. Consisteix en:

  • IDIOMES: Els cursos corresponen a 4 dels nivells del Marc europeu comú de referència per a les Llengües (MECRL). (Anglès A1, A2, B1 i B2; Francès A1 i A2; Alemany A1 i A2). Els cursos dels nivells A1 i A2 tindran una duració de 150 hores i de 240 hores per als nivells B1 i B2.
  • COMPETÈNCIES TRANSVERSALS o SOFT SKILL": Ajuden a millorar les competències personals i interpersonals per a l'ocupació, com són les habilitats de comunicació, el lideratge, les tècniques per a afrontar l'estrés o la gestió del temps, entre altres. Són les competències de caràcter general, més demandades per les empreses en els seus processos de selecció. Els cursos de Soft Skills tenen una duració de 25h cadascun. En total: 20 cursos d'habilitats.

Dotació 2023: 8 M€

Assolida

Òrgan responsable

LABORA