Affichage de contenus web

Compromís 113 - Modernització i increment de l’eficiència de l’administració i reforma de la Llei d'Hisenda Pública

Administració pública i personal: modernització i increment de l'eficiència de l'administració i del sector públic instrumental de la Generalitat. Crearem l'Oficina de Simplificació Administrativa (OSA) que elaborarà anàlisis legals per a l'eliminació de les duplicitats administratives i càrregues burocràtiques. Reforma de la Llei d'Hisenda Pública per a garantir un funcionament més àgil, desburocratitzat i eficient de l'Administració. Implantació de l'Administració digital mitjançant la implantació dels procediments electrònics, la robòtica i la intel·ligència artificial fins a l'eliminació del paper en tots els procediments interns abans de 2025.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Millora de l’Administració Electrònica de la Generalitat i les Entitats Locals

  • rendicio.departamento: 04 Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Elaboració del Pla d'Acció en Administració Electrònica de la Generalitat i entitats locals. 2020-2021

Pla d'Acció en Administració Electrònica de la Generalitat i Entitats Locals

Assolida

Actuació 2

Pla Dinamització d'Administració Electrònica per a la Generalitat

Contempla la capacitació per a personal empleat públic, la capacitació digital per a la ciutadania i el suport presencial i remot.

https://comunica.gva.es/va/detalle?id=360813455&site=174859746

Assolida

Actuació 3

Interoperabilitat entre els sistemes i aspectes de seguretat

Implantació d'eines i solucions per a l'administració electrònica en les diferents entitats locals.

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions