Affichage de contenus web

Compromís 40 - Millora de l'atenció primària, posant-la en el centre del sistema sanitari

Millorarem l'atenció primària posant-la en el centre del sistema sanitari, elaborarem un Pla d'Infraestructures i ampliarem les plantilles per a disminuir la pressió assistencial i garantir un temps adequat d'atenció als i les pacients.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Marc Estratègic d'Atenció Primària i Comunitària 2022-2023

 • rendicio.departamento: 07 Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
 • rendicio.estat:

  En tràmit

 • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Aprovació i posada en marxa del Marc Estratègic d'Atenció Primària i Comunitària 2022/2023

El nou model de l'atenció primària postpandèmia impulsat per la conselleria converteix a aquest nivell assistencial en l'eix central del sistema sanitari. L'objectiu és garantir una atenció pròxima i de qualitat, respondre al repte de l'envelliment poblacional i la cronicitat, així com potenciar les noves tecnologies i la medicina preventiva:

 • més de 326 milions d'€ per a incrementar els recursos humans i materials entre enguany i l'any que ve.
 • Ampliació en 2022 en 1.600 noves places.
 • 188 milions d'inversió en tecnologia i infraestructures (2022-2023).
 • La modalitat assistencial podrà ser presencial (l'opció prioritària), domiciliària, telefònica o per videoconferència.
 • Ampliació de la cartera de serveis i unificació d'equipaments.
 • Homogeneïtzació d'horaris dels punts d'atenció continuada (PAC i PAS).

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General d'Assistència Sanitària / Direcció General d'Alta Tecnologia, Inversions i Infraestructura / Direcció General de Recursos Humans