Affichage de contenus web

Compromís 1. Canvi climàtic i sostenibilitat energètica

Impulsarem la Llei de Canvi Climàtic i Transició Ecològica en el marc del Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima, avançant en la descarbonització i amb l'objectiu de reduir un 40% les emissions contaminants en 2030 i que el 100% de l'energia provinga de fonts renovables en 2050, que inclourà:

 • Es posarà en marxa l'Agència de Canvi Climàtic.

 • Es crearà el Fons d'Adaptació al Canvi Climàtic, articulant el Fons Forestal i que comptarà amb fons de la Generalitat Valenciana, Ajuntaments, Govern d'Espanya i UE.

 • Mesures de foment de la gestió democràtica i comunitària de l'energia assessorant els municipis que aposten per ella.

 • Desenvolupament de l'Agència Valenciana d'Energia (actualment en l'IVACE- Energia) com a eina per a l'impuls de la producció i distribució d'energia renovable per a les administracions, les llars i el teixit empresarial, com a pas previ a la creació d'un organisme amb capacitat per a la generació energètica.

 • Mesures de suport a les instal•lacions d'energies renovables, l'autoconsum ciutadà, comercial i industrial, la simplificació i unificació de tràmits administratius, la bonificació o subvenció d'equips o accions d'eficiència energètica.

 • La integració de la política de sostenibilitat energètica de les diferents polítiques públiquessectorialsespecialmentindústria,territori,urbanisme,habitatge,transports, medi ambient, recerca i desenvolupament.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Lluitar contra el canvi climàtic a través d’actuacions en ports i costes

 • rendicio.departamento: 10 Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
 • rendicio.estat:

  En tràmit

 • rendicio.actuacions:

 

Actuació 1

Execució d'obres arran de les borrasques Glòria i Filomena

 • Peníscola. Dragatge d'emergència de la bocana: 817.000 €. Acabada
 • Peníscola. Reposició de l'enllumenat del dic: 187.000 €. Acabada
 • Borriana. Dragatge d'emergència de la bocana: 825.000 €. Acabada
 • Borriana. Dic de contenció d'arenes i balisa d'il·luminació: 1.331.000 €. En execució
 • Cullera. Dragatge d'emergència de la bocana: 581.000 €. Acabada
 • Cullera. Reparació del dic: 1.522.000 €. En execució
 • Xàbia. Reparació dels amarraments d'ús públic: 691.000 €. Acabada
 • Xàbia. Reparació de talussos: 1.414.000 €. Acabada
 • Calp. Reparació del dic. 518.000 €. En execució
 • Altea. Reparació del dic: 1.537.000 €. Acabada

En tràmit

Actuació 2

Pla d'Inversions en Ports de la Generalitat 2022-2025

 

Inclou tant les inversions de la Conselleria en els ports que gestiona directament (16) com les que han de realitzar les concessionàries, bé en les zones objecte d'autorització o concessió en aquests ports o bé en les instal·lacions nàutic-esportives que es regeixen només mitjançant concessió administrativa (19).

 

La previsió inversora fins a 2025 és d'uns 40 milions € a càrrec de la Generalitat i uns 60 milions € a càrrec de les concessionàries.

 

En tràmit

Actuació 3

Pla d'Actuacions en la Costa i gaudi de la Ribera de la Mar (PACMAR)

 

S'està desenvolupant aquest pla amb la finalitat de preservar i posar en valor l'espai litoral de la Comunitat Valenciana des del punt de vista de la conservació activa promoguda per l'Estratègia Territorial Europea.

S'estan duent a terme actuacions i s'estan redactant projectes a fi de contribuir a l'ús de zones de platges fins ara infrautilitzades a conseqüència de la deficient accessibilitat, l'absència de serveis com ara aparcaments, àrees d'estada, senderes..., etc.

 

Fins al moment han finalitzat 6 obres (amb una inversió d'uns 625.000 €):

 

 • Skatepark a la platja d'Almassora; platja del Puig; platja de la Goleta (Tavernes de la Valldigna) i platja de les Bassetes a Dénia.
 • Zona d'esbarjo i de contemplació de la mar sobre la Cala del Moraig en Benitatxell.
 • Millora d'accessos i ordenació d'espais en les Cales de les Llanetes i les Timbes, a Vinaròs.

 

https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=984504

https://comunica.gva.es/va/detalle?id=362397212&site=174859783

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General de Ports, Aeroports i Costes