Affichage de contenus web

Compromís 17 - Impuls de polítiques d'igualtat que faciliten la inclusió sociolaboral de les dones i una nova llei valenciana d'igualtat

Impulsarem una nova llei valenciana d'igualtat basada en la redistribució, la igualtat en l'àmbit laboral i la lluita contra la bretxa salarial; polítiques de reconeixement de drets, polítiques de foment de la paritat i polítiques vinculades a les masculinitats igualitàries. Elaborarem i implementarem plans d'igualtat en l'administració valenciana, sector públic instrumental i entitats participades majoritàriament amb capital públic. Incorporació de la perspectiva de gènere en tots els programes d'ocupació com a mecanisme per a facilitar la inclusió sociolaboral de les dones.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Lluita contra la bretxa salarial

  • rendicio.departamento: 08 Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Estudi de la bretxa salarial de gènere

Aquesta línia d'actuació és permanent i comporta l'edició d'un informe anual , al que s'uneix la difusió d'aquesta informació coincidint amb la data commemorativa de la diferència salarial per raó de gènere, el 22 de febrer de cada any. Aquest treball preveu la seua continuïtat en pròxims exercicis, en col·laboració amb la Càtedra d'Economia Feminista.

Dotació pressupostària 17.545 €.

https://cindi.gva.es/va/web/economia/estudios-economicos

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General d'Economia Sostenible