Affichage de contenus web

Compromís 61 - Impuls d'un Pla de Rehabilitació Patrimonial i aprovació d'una nova llei de patrimoni cultural i paisatgístic

Impulsarem, en col·laboració amb els ajuntaments i altres administracions, un Pla de Rehabilitació Patrimonial per tal d'impulsar la recuperació i la catalogació del patrimoni cultural valencià en tot el territori; i aprovarem una una nova llei de patrimoni cultural i paisatgístic.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Llei de Patrimoni Cultural

  • rendicio.departamento: 06 Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  • rendicio.estat:

    En tràmit

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Negociacions amb el Ministeri

En l'actualitat estem en converses amb el Ministeri de Cultura i Esport per tal d'arribar a un acord sobre la instal·lació de plaques fotovoltaiques i altres instal·lacions d'autoconsum als centres històrics, que una vegada aprovada pel govern de l'Estat requerirà de desenvolupament normatiu posterior i que està previst plasmar en la llei valenciana de patrimoni cultural.

En tràmit

Actuació 2

Redacció d'esborrany d'un projecte de llei

Actualment ja comptem amb un esborrany de llei que, una vegada incorpore les novetats que estan en negociació amb el ministeri, estarà preparada per a la seua tramitació.

En tràmit

Òrgan responsable

Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport