Affichage de contenus web

Compromís 87 - Nova estratègia de regadius i avanç en innovació per a completar la Llei d’Estructures Agràries

La Llei d'Estructures Agràries ha de ser completada amb una nova estratègia de regadius i un clar avanç en innovació i incorporació de coneixement. L'ordenació de les produccions, la diferenciació i la internacionalització són tasques essencials.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Llei d’Estructures Agràries

  • rendicio.departamento: 09 C. d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Tr
  • rendicio.estat:

    En tràmit

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Desenvolupament de la Llei d'estructures agràries amb ajudes als Plans de reconversió i reestructuració col·lectius

 

 

Establiment d'ajudes a plans de reconversió i reestructuració col·lectius, dotat amb 10 milions d'euros, amb la finalitat d'adequar la producció de les explotacions a les demandes del mercat i disminuir l'excessiva concentració de la producció en determinades varietats.

 

Ordre 4/2020, de 25 de febrer, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes a plans de reconversió i reestructuració col·lectius, en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

 

https://dogv.gva.es/datos/2020/03/05/pdf/2020_1870.pdf

En tràmit

Actuació 2

Creació de la Comissió Tècnica permanent de desenvolupament de la Llei d'Estructures Agràries Valencianes

 

Creació de la Comissió Tècnica d´Estructures Agràries, on han participat organitzacions agràries, cooperatives, universitats, comité de gestió de cítrics i membres de la Conselleria, on s´han debatut aspectes de la Llei d´Estructures Agràries que cal desenvolupar reglamentàriament, com les Iniciatives de Gestió en Comú.

 

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca