Affichage de contenus web

Compromís 72 - Millorar l’ocupabilitat, ajustant les titulacions d’acord al territori i als seus sectors productius. Increment oferta FP

Millorarem l'ocupabilitat, ajustant les titulacions impartides d'acord al territori i als seus sectors productius. Incrementarem l'oferta d'FP, especialment en els sectors emergents de l'economia i amb major grau d'inserció laboral. Aquesta oferta es concretarà a través dels consells comarcals d'FP que constituirem amb la participació dels empresaris, sindicats, els centres de formació i les administracions locals.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Jornades participatives de detecció de necessitats formatives i planificació de les accions de Formació Professional per a l’Ocupació

  • rendicio.departamento: 08 Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Jornades participatives de detecció de necessitats formatives i planificació de les accions de formació professional per a l'ocupació

Dues jornades:

  • Desembre 2020 en Catarroja (fusta)
  • Maig 2022 Castelló (Centre de referència nacional de la ceràmica)

Planificació per províncies i comarques de la modalitat formació per a la inserció

https://dogv.gva.es/datos/2021/01/14/pdf/2021_225.pdf

Assolida

Actuació 2

Fòrums Escola Valenciana d'Innovació LABORA–Universitat de València

Microclústers comarcals o sectorials LABORA. (Exemple: Fusta a Catarroja)

I Edició el Concurs de Reptes d'Innovació Pública Reptes #EVInnova 2021 (maig/juny 21). A través d'aquest concurs es tracta de validar solucions a reptes de gestió sobre el contingut formatiu o sobre els processos de disseny en matèria de formació professional per a l'ocupació, que permeten implantar noves idees o bones practiques.

Octubre 2021: III Campus de l'Escola Valenciana d'Innovació LABORA.

Assolida

Òrgan responsable

LABORA