Affichage de contenus web

Compromís 24 - Impuls d’una política de cooperació internacional amb la millora dels instruments de cooperació i l’increment del pressupost fins el 0’4%

Incrementarem progressivament el pressupost destinat a la cooperació internacional al desenvolupament fins a aconseguir el 0'4% en l'últim exercici pressupostari de la X legislatura. Treballarem per la millora dels instruments de cooperació en consens amb les organitzacions no governamentals de cooperació al desenvolupament. Desenvoluparem una política de cooperació establint una coherència de polítiques (educació per al desenvolupament, compra pública ètica, comerç just i consum responsable). Tot això en el marc de l'IV Pla Director de la Cooperació Valenciana.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Col·laborar amb altres entitats en la realització d’accions institucionals d’investigació i formació en temes relacionats amb Cooperació Internacional al Desenvolupament i Desenvolupament Sostenible

  • rendicio.departamento: 12 C. de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràti
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

S'han impulsat i cofinançat projectes de formació i recerca amb les 5 universitat públiques valencianes en temes relacionats amb la cooperació al desenvolupament

Mitjançant aquests convenis, entre altres activitats:

- S'han concedit beques per a alumnat procedent de països del Sud i alumnat procedent de països en situació bèl·lica.

- S'han fet cursos de formació del programa de voluntariat en cooperació.

- S'han organitzat tallers de formació presencials per a formulació, gestió i avaluació de projectes europeus.

A més de organització de congressos, jornades de sensibilització, suport a accions en cooperació internacional, educació per al desenvolupament i ciutadania global, voluntariat, comerç just i persones refugiades.

Des de 2017 fins a 2021 s'ha mantingut en 650.00 euros i s'ha incrementat l'any 2022, passant a 700.000 euros (increment > 7,5%). A més, la proposta per a 2023 manté el mateix finançament per als convenis, de 700.000 euros.

Pressupost: 2.650.000 € (2019-2022).

Pressupost 2023: 700.000 €

Assolida

Actuació 2

Càtedra de Cooperació i Desenvolupament Sostenible

L'any 2019 es va crear la Càtedra de Cooperació i Desenvolupament Sostenible junt amb les cinc universitats públiques valencianes, amb l'objectiu de promoure i fomentar un sistema integrat d'activitats de recerca, formació, informació i documentació en el camp del desenvolupament sostenible en l'àmbit de l'Agenda 2030 de Nacions Unides.

Busca afavorir la col·laboració entre els departaments de les universitats i altres institucions, facilitant la col·laboració entre personal investigador, en particular fomentant la cooperació Nord-Sud, Sud-Sud i triangular.

Finançament per a l'any 2022: 140.000€

Pressupost 2023: 140.000,00€

Assolida

Actuació 3

Conveni de col·laboració Coordinadora Valenciana d'ONGD

Amb la signatura d'aquest conveni i la seva renovació anual s'acorda cofinançar el desenvolupament d'accions permanents de formació, informació i sensibilització en temes relacionats amb la cooperació i la realització de campanyes de sensibilització dirigides a la ciutadania valenciana.

De 2019 a 2021 s'ha mantingut un finançament de 150.000 euros, i en 2022 es va augmentar fins a 250.000€.

Pressupost: 700.000 € (2019-2022)

Pressupost 2023: 250.000 €

Assolida

Actuació 4

Conveni de col·laboració amb el Fons Valencià per la Solidaritat

Amb la signatura d'aquest conveni i la seva renovació anual s'acorda cofinançar activitats de cooperació tècnica, amb actuacions per al personal professional i la població beneficiària dels països socis, per la seua qualificació, aprenentatge, acompanyament o formació contínua, així com dirigides al desenvolupament de capacitats endògenes per a fomentar les capacitats personals i organitzatives en el país soci.

En 2019 el finançament d'aquest conveni era de 120.000 euros, va augmentar fins als 150.000 euros en 2020 i 2021. En 2022 es va augmentar la quantia d'aquest conveni fins a un import de 250.000 euros.

Pressupost: 670.000 € (2019 -2022).

Pressupost 2023: 250.000 €

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Cooperació Internacional al Desenvolupament