Affichage de contenus web

Compromís 96 - Intensificació de la reindustrialització de la nostra economia

Intensificar la reindustrialització de la nostra economia, perquè represente un element tractor d'innovació, serveis avançats i ocupació d'alta qualitat. Desplegarem: el Pla Estratègic de la Indústria Valenciana, amb una governança participativa, transversalitat i avaluació d'accions; el Pla de modernització de les àrees industrials; les infraestructures logístiques estratègiques; més recursos destinats a innovació, i connexió amb startups; i la transició ecològica del model industrial.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Intensificació de la reindustrialització de l’economia valenciana

 • rendicio.departamento: 08 Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • rendicio.estat:

  Assolida

 • rendicio.actuacions:

Actuació 1

PEIV. Pla Estratègic de la Indústria Valenciana

Disseny d'un pla d'acció o conjunt d'iniciatives específiques ajustades a cada sector de la Comunitat Valenciana.

Ajudes sectorials destinades a subvencionar projectes d'inversió que suposen la millora de la competitivitat industrial:

 • Creació d'un nou establiment industrial.
 • Ampliació, millora o modernització d'un establiment existent.
 • Diversificació de la producció.
 • Canvis essencials en els processos productius existents.

Resultats 2020 – 2022:

 • 1.850 expedients tramitats.
 • 384,5 M € en inversió induïda.
 • Diversificació de la producció.

Pressupost:  170,2 M € (2020 a 2023).

Assolida

Actuació 2

Observatori de Simbiosi Industrial de la Comunitat Valenciana

L'Observatori es va constituir al desembre de 2020 per la Conselleria d'Economia Sostenible i liderat pel IVACE.

La simbiosi industrial promou la reutilització de residus generats per una indústria com a subproductes que siguen matèria primera en altres processos.

Actuacions:

 • Estudi de diagnòstic inicial de la simbiosi industrial.
 • Tallers de detecció de sinergia de simbiosi industrial (novembre 2022-GANDIA juliol 2022-ALCOI).
 • Obtenció del Segell Europeu CIRCLEAN. Reconeixement de la xarxa europea CircLean, avalada per la Comissió Europea, per l'impuls de la sostenibilitat.

Assolida

Actuació 3

Ajudes a l'Acceleració Tecnològica Industrial

Fomentar l'adopció de noves tecnologies en processos industrials i l'apertura de les pimes a la cultura de la innovació oberta i així incrementar la competitivitat industrial fruit de la intensificació tecnològica.

Convocatòria d'ajudes a pimes industrials per a impulsar l'acceleració tecnològica dels processos industrials via la realització de projectes de col·laboració amb startups.

Pressupost:  2 milions € (2021).

Assolida

Actuació 4

Estratègia de l'Hidrogen Verd

En el marc del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana (PEIV), la Generalitat es proposa impulsar iniciatives centrades en generar una cadena d'aprofitament de l'hidrogen basada en la producció i consum d'hidrogen verd en diferents sectors com el portuari, la indústria del refinament, la mobilitat, el tractament d'aigües i les indústries energètic-intensives de la Comunitat Valenciana.

S'impulsaran iniciatives per a generar una cadena de valor en la producció i consum d'hidrogen renovable que permeta reduir la factura energètica.

L'Estratègia va ser presentada el 31 de gener de 2022.

Assolida

Actuació 5

Programa de difusió i capacitació en l'Agenda 2030 i els ODS dirigit a les empreses de la Comunitat Valenciana

L'IVACE i la Red Española del Pacto Mundial (REPM) de Nacions Unides implementen un programa de col·laboració per tal de donar difusió a les empreses en matèria de l'AGENDA 2030. Protocol de col·laboració signat en febrer de 2021.

Accions realitzades:

 • Sessió informativa REPM en octubre 2021 (30 alumnes, 15 organitzacions).
 • 2 tallers formatius. Setembre i novembre 2021 (100 alumnes i 65 organitzacions).

Accions en execució:

 • Moduls formatius sobre l'Agenda 2030 aplicat al món empresarial.
 • Participació de REPM en jornades relacionades amb l'Agenda 2023.

Assolida

Actuació 6

Impuls a projectes estratègics industrials

Situar a la Comunitat Valenciana entre les regions europees més potents en indústria, mitjançant el recolzament de grans projectes singulars d'indústria avançada aprofitant els fons provinents del Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (MRR), per a incrementar l'oportunitat de créixer en industrialització d'alt valor afegit.

Convocatòria d'ajudes dirigida a empreses industrials per a donar suport a projectes estratègics que suposen l'acceleració, atracció, diversificació, reconversió industrial sostenible, desenvolupament industrial o la innovació en la Comunitat Valenciana.

Pressupost: 5,5 M€ (2022-2023).

Assolida

Actuació 7

Millora i Modernització dels Parcs Industrials

Subvencions per a projectes d'inversió per a millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en els polígons industrials, àrees empresarials i enclavaments tecnològics i parcs científics Industrial sostenible, desenvolupament industrial o la innovació en la Comunitat Valenciana.

Accions i resultats:

 • 817 actuacions realitzades
 • 431 polígons beneficiats
 • 213 municipis beneficiats

Pressupost: 113,3 M€ (2021-2023).

Assolida

Actuació 8

Comercialització sòl industrial

Des de l'IVACE es promociona, gestiona i comercialitza els parcs empresarials i sòl industrial propietat de la Generalitat. També col·labora amb Espais Econòmics Empresarials SL en la comercialització de Parc Sagunt.

Parcs empresarials on s'ofereix sòl industrial:

 • El Campaner, Alcalà de Xivert.
 • L'Espartall III, Xixona.
 • Nuevo Tollo Fase I, Utiel.
 • Parc Sagunt en Sagunt.

A més d'això, s'està desenvolupant sòl industrial de qualitat, amb l'ampliació del Parc Empresarial El Maigmó de Tibi i de Nuevo Tollo de Utiel.

També s'han fet estudis necessaris per a promoure sòl empresarial a Ibi i Orihuela, per a la implantació de polígons industrials mancomunats a les comarques d'Els Ports, el Alto Mijares i l'Alcoià i en la posada en marxa del Rebollar a Requena.

Assolida

Actuació 9

Mapa de sòl industrial

El Mapa de Sòl Industrial de la Comunitat Valenciana és una eina web clau per a localitzar sòl disponible per a la promoció de les àrees industrials, per a l'atracció d'inversors i per a orientar la política industrial. Contempla tots els sòls industrials existents, tant els construïts conforme la normativa urbanística com els assentaments industrials.

És una eina oberta a la ciutadania, qualsevol persona interessada pot consultar-la en:

Visor

Dades actualitzades. Actualment el Mapa de Sòl Industrial ofereix informació d'un total de 640 àrees industrials pertanyents a 271 municipis. 155 polígons corresponen a municipis de la província de Castelló, 318 a la de València i 167 a la província d'Alacant.

Assolida

Actuació 10

Foment de les entitats de gestió i modernització de les àrees industrials

Amb la Llei 14/2018, de 5 de juny, de gestió, modernització i promoció de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana, es dona forma jurídica a la necessitat de crear nous instruments que faciliten la regeneració de les àrees industrials, la seua promoció econòmica i l'increment de l'oferta dels seus serveis addicionals.

Es crea el registre autonòmic d'entitats de gestió i modernització (EGM) d'àrees industrials de la Comunitat i es regula el procediment per a la classificació d'àrees industrials, enclavaments tecnològics, municipi industrial estratègic i municipi logístic estratègic. Aquest registre és una eina que permet la centralització en un únic suport electrònic de la informació bàsica sobre les entitats de gestió i modernització que s'autoritzen pels ajuntaments en les àrees industrials de la Comunitat.

Decret 258/2019, de 13 de desembre, del Consell, de regulació del registre autonòmic.

https://dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=011182/2019

Fins ara s'han creat 10 entitats (EGM) a la Comunitat Valenciana.

Assolida

Actuació 11

Compromís amb les polítiques d'INNOVACIÓ

Es continua apostant per implementar ajudes en matèria d'innovació industrial:

 • Ajudes a projectes innovadors i de digitalització en les pimes, i altres iniciatives per a dinamitzar la innovació i la competitivitat empresarial.
 • Ajudes dirigides a potenciar l'activitat i la capacitat per a desenvolupar excel·lència en matèria d'I+D dels centres tecnològics de la Comunitat Valenciana.
 • Ajudes en matèria d'emprenedoria innovadora i diversificació empresarial.

Pressupost: 330,6 M € (2020-2023).

Assolida

Òrgan responsable

Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE)/ Direcció General d'indústria, Energia I Mines