Affichage de contenus web

Compromís 47 - Continuar treballant per la recuperació dels serveis públics privatitzats

Continuarem treballant per la recuperació dels serveis públics privatitzats una vegada finalitzada la concessió amb una política comuna que garantisca una millor prestació, més equitativa, eficient i de qualitat i que no supose un perjuí econòmic per a la Generalitat.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Integració, en matèria d'organització i personal, dels serveis farmacèutics de centres sociosanitaris de titularitat pública

  • rendicio.departamento: 07 Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Integració en la gestió pública de tots els serveis de farmàcia de les residències de majors de titularitat de la Generalitat

La gestió dels serveis farmacèutics de centres sociosanitaris de titularitat pública s'ha regulat amb el Decret 89/2022, del Consell. Aquests serveis garanteixen la prestació farmacèutica a 60 centres sociosanitaris de titularitat pública i assisteixen a prop de 5.000 persones residents.

Text del Decret

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris