Affichage de contenus web

Compromís 71 - Impuls de la Formació Professional com a instrument clau per al canvi de model productiu

Impulsarem la Formació Professional com a instrument clau per al canvi de model productiu. Hem d'arribar amb urgència a un ampli acord de modernització del sistema, adaptar-lo a les necessitats de la nova economia i dissenyar una oferta única, integrada  i flexible en el marc d'una estratègia d'educació i formació al llarg de la vida. Avançarem cap a una integració efectiva de l'FP del sistema educatiu i la formació per a l'ocupació.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Avançarem cap a una integració efectiva de la Formació Professional (FP) del sistema educatiu i la Formació per a l’Ocupació

  • rendicio.departamento: 08 Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Regulació normativa de l'oferta integrada formació professional (FP)

Aquesta normativa permet la creació dels centres integrats de formació professional, de manera que els centres titularitat de la conselleria d'Educació pugen impartir formació professional per a l'ocupació, i els centres d'FP de Labora pugen impartir Formació Professional Reglada.

A la fi de 2021 es va publicar l'ORDRE 2/2021, de 25 de novembre, conjunta, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es desplega el Decret 74/2019, de 24 de maig, del Consell, pel qual es determinen els requisits i el procediment d'aprovació de l'oferta integrada de formació professional en instituts d'educació secundària autoritzats a la Comunitat Valenciana. (DOGV 9238, de 20/12/2021).

https://dogv.gva.es/datos/2019/06/18/pdf/2019_6211.pdf

https://dogv.gva.es/datos/2021/12/20/pdf/2021_12069.pdf

Assolida

Actuació 2

Finançament de l'oferta integrada en els centres LABORA

A banda del desenvolupament d'una considerable xarxa de centres públics integrats de formació professional, per mitjà del Decret 74/2019, allí on el sistema productiu d'una zona necessita una oferta integrada i no estiga en l'àrea d'influència cap dels citats centres, es fa necessari què centres autoritzats per a impartir formació professional del sistema educatiu puguen impartir també formació professional per a l'ocupació. Per això, s'incorpora al pressupost de 2023 una línia destinada a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, per al finançament de l'oferta integrada de formació professional.

Pressupost 2023: 8,7 milions d'euros.

Assolida

Òrgan responsable

LABORA