Affichage de contenus web

Compromís 75 - Integració de les àrees de formació professional, educació de persones adultes i ocupació

Integrarem les àrees de formació professional, educació de persones adultes i ocupació, i millorarem la seua dotació orgànica i de plantilles.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Integració de les àrees de formació professional, educació de persones adultes i ocupació

  • rendicio.departamento: 08 Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Cooperació estable i permanent entre el sistema educatiu, de formació i el productiu

La integració de les àrees de formació professional, educació de persones adultes i ocupació es facilita mitjançant els consells territorials de formació professional.

Estos consells territorials estableixen uns mecanismes de cooperació estable i permanent entre el sistema educatiu, de formació i el productiu.

El seu objectiu és fer propostes respecte a la planificació de la formació professional per a que l'oferta dels centres siga coherent i adequada al territori, atenent tant les necessitats reals de la ciutadania, com a les de l'entorn socioeconòmic.

En este objectiu col·laboren diferents agents socials, organitzacions sindicals, associacions empresarials i les administracions locals.

https://dogv.gva.es/datos/2021/09/09/pdf/2021_9049.pdf

Assolida

Òrgan responsable

LABORA