Affichage de contenus web

Compromís 45 - Aprovarem la Llei del Joc i impulsarem programes específics per a la prevenció de la ludopatia

Aprovarem la Llei del Joc i impulsarem programes específics per a la prevenció de la ludopatia treballant amb els entorns socials i comunitaris, restringirem la publicitat del joc en línia i regularem la instal·lació i funcionament de les cases d'apostes. Així mateix, incrementarem l'impost del joc i destinarem la seua recaptació a campanyes de sensibilització i tractament de la problemàtica de la ludopatia.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Inspecció, vigilància i control de les activitats de joc

  • rendicio.departamento: 04 Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Subscripció del Conveni Marc amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per a la col·laboració dels ajuntaments en la inspecció, vigilància i control de l'activitat del joc en la Comunitat Valenciana

Per desenvolupar el que estableix l'article 55 de la Llei de la Generalitat 1/2020, d'11 de juny, de regulació del joc i de prevenció de la ludopatia en la Comunitat Valenciana quant a que corresponen a la conselleria competent en matèria de joc, les funcions d'inspecció, vigilància i control, la qual les desenvoluparà amb mitjans propis per funcionaris de la Generalitat titulars de llocs que tinguen encomanades aquestes tasques, així com pels agents de la policia autonòmica amb la col·laboració, si escau, dels membres dels cossos i forces de seguretat de l'Estat i policia local.

https://comunica.gva.es/va/detalle?id=366328690&site=174859746

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Tributs i Joc