Affichage de contenus web

Compromís 41 - Aprovació d'una estratègia integral per a reduir les llistes d’espera

Aprovarem una estratègia integral per a reduir les llistes d'espera millorant les infraestructures, incrementant els recursos humans i potenciant l'autoconcert i el pla de xoc. A més, implantació d'una oficina de control de la demora, amb capacitat de direcció, seguiment i avaluació dels temps d'espera en tots els departaments.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Increment de recursos humans en equips quirúrgics

  • rendicio.departamento: 07 Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Nomenament de professionals assistencials per damunt de la plantilla estructural

Des de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública se li dona una importància cabdal a l'accessibilitat al sistema públic valencià, per això treballem per a garantir una atenció ràpida i de qualitat.

S'han incrementat 128 places per acumulació de tasques, per a reforç dels equips quirúrgics amb l'objectiu específic de reduir les llistes d'espera.

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Recursos Humans