Affichage de contenus web

Compromís 57 - Increment de persones beneficiàries de les ajudes de la Generalitat a les beques Erasmus

Incrementarem les persones beneficiàries de les ajudes de la Generalitat a les beques Erasmus, tant de l'alumnat universitari com de l'alumnat de Formació Professional.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Increment de persones beneficiàries de les ajudes de la Generalitat a les beques Erasmus

  • rendicio.departamento: 11 Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Increment de persones beneficiàries de les ajudes de la Generalitat a les beques Erasmus

Durant tota la legislatura s'han convocat i atorgat anualment les ajudes complementaries a les beques per a l'activitat de mobilitat de l'estudiantat per estudis del programa «ERASMUS+», corresponents a entitats d'educació superior de la Comunitat Valenciana.

En 2022 s'han publicat unes noves ajudes complementàries a les beques per a l'activitat de mobilitat de l'estudiantat per estudis del programa «ERASMUS+» per tal d'adequar-les al nou programa europeu i d'accedir a un major nombre de persones.

Pel que fa al finançament, la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2023 contempla un increment en la dotació d'aquesta partida, ascendint a un total de 800.000 €, a fi d'augmentar el nombre de persones beneficiàries.

https://dogv.gva.es/datos/2022/10/07/pdf/2022_8941.pdf

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General d'Universitats