Affichage de contenus web

Compromís 2. Control de la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica

Creació del Centre de Control de la Contaminació Atmosfèrica, que aglutine la informació de la xarxa de vigilància de la qualitat de l'aire i dels focus potencialment contaminadors, atenent a més les contaminacions acústica i lumínica.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Establiment d’incentius fiscals per iniciatives beneficioses per al medi ambient

  • rendicio.departamento: 04 Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Ampliació de la deducció per autoconsum d'energia

Ampliació, fins al 40%, de la deducció en l'IRPF per inversions en instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica o l'aprofitament de determinades fonts d'energia renovables en l'habitatge habitual i extensió de l'aplicació de la deducció a qualsevol tipus d'habitatge, incloent-hi aquells que constituïsquen segones residències.

https://dogv.gva.es/datos/2020/12/31/pdf/2020_11362.pdf

Assolida

Actuació 2

Ampliació de la deducció per donació amb finalitat ecològica

Ampliació del percentatge de deducció amb finalitat ecològica, que passa a ser del 20% per als primers 150€ donats i del 25% per a la resta.

https://dogv.gva.es/datos/2020/12/31/pdf/2020_11362.pdf

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Tributs i Joc