Affichage de contenus web

Compromís 109 - Reforma de la Llei de Transparència i impuls dels Plans d’Integritat com a mecanismes de prevenció

Transparència: reforma de la Llei de Transparència per enfortir la transparència i l'accés a la informació per part de la ciutadania a través de processos, òrgans i controls independents del poder polític, com ara el Consell de Transparència. Impuls dels Plans d'Integritat en l'administració pública i el sector públic instrumental com a mecanisme de prevenció.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Impuls de l’obertura i reutilització de dades

  • rendicio.departamento: 12 C. de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràti
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Nou Portal de Dades Obertes de la Generalitat

Objectiu: facilitar a la ciutadania l'accés lliure i gratuït a les dades públiques perquè les puga utilitzar i reutilitzar per a aprofitar el seu potencial econòmic i social i reforçar la transparència i la rendició de comptes de la Generalitat.

En 2020 es va desenvolupar una nova versió del portal que ha suposat un salt qualitatiu quant a la qualitat de les dades i la seua actualització. Concretament s'ha ampliat el catàleg amb nous conjunts de dades, s'han incorporat noves funcionalitats, s'han creat mecanismes per a la interacció amb els reutilitzadors i s'han inclòs visualitzacions de dades.

Posteriorment, es va millorar el disseny del portal per a acostar la marca a la ciutadania.

Al Portal de dades Obertes es poden trobar 1.000 conjunts de dades.

https://portaldadesobertes.gva.es/va/inici

Assolida

Actuació 2

Disseny i aprovació de l'estratègia de dades obertes de la Generalitat

Objectiu: Marcar la ruta a seguir cap a un model de futur alineat amb les metes estratègiques de la Generalitat. Encaminada a produir una transparència completa i efectiva, per a possibilitar una gestió basada en resultats i la seua rendició de comptes, així com per a generar una xarxa de relacions on les dades puguen ser reutilitzades i contribuir al desenvolupament social, econòmic, mediambiental i democràtic.

Pressupost: 17.185,07 € (IVA inclòs).

https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=1000837

https://portaldadesobertes.gva.es/es/dades-obertes-en-la-generalitat-valenciana

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern