Affichage de contenus web

Compromís 113 - Modernització i increment de l’eficiència de l’administració i reforma de la Llei d'Hisenda Pública

Administració pública i personal: modernització i increment de l'eficiència de l'administració i del sector públic instrumental de la Generalitat. Crearem l'Oficina de Simplificació Administrativa (OSA) que elaborarà anàlisis legals per a l'eliminació de les duplicitats administratives i càrregues burocràtiques. Reforma de la Llei d'Hisenda Pública per a garantir un funcionament més àgil, desburocratitzat i eficient de l'Administració. Implantació de l'Administració digital mitjançant la implantació dels procediments electrònics, la robòtica i la intel·ligència artificial fins a l'eliminació del paper en tots els procediments interns abans de 2025.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Impuls de les mancomunitats d’àmbit comarcal

  • rendicio.departamento: 01 Presidència de la Generalitat
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Estratègia d'implantació de mancomunitats d'àmbit comarcal per a la millora de la prestació de serveis públics comuns

Les mancomunitats estan en el procés de constituir-se en mancomunitat d´àmbit comarcal.

En aquesta legislatura el Consell incrementa un 40 % les ajudes destinades a les mancomunitats de la Comunitat Valenciana, de manera que en la convocatòria de 2020 es destinà un import global d'1 M €.

Continuïtat de la línia d'ajudes a les mancomunitats (ordinàries) en l'exercici 2021 i 2022 per un import d'1 M €

A més, s'ha implantat una nova línia destinada a les mancomunitats comarcals per 1M € que ha estat adjudicat en l'exercici 2022.

Continuïtat de les dos línies d'ajudes per a l'exercici 2023.

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General d'Administració Local