Affichage de contenus web

Compromís 4. Impuls d'un Pacte pels boscos

Impulsarem un Pacte pels Boscos Valencians, articulant una aliança transversal entre institucions públiques, privades, empreses i actors socials, en la senda dels objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 de l'ONU.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Impuls d'un Pacte pels boscos

  • rendicio.departamento: 09 C. d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Tr
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Pacte pels Boscos

 

Elaboració del marc estratègic que serveix com a base per a l'actualització de les polítiques forestals valencianes i la seua adaptació a una nova realitat mediambiental, territorial i socioeconòmica que deriva tant de tendències locals (com el despoblament rural o la creixent demanda social d'oci) com altres de caràcter global com la perduda de biodiversitat o el canvi climàtic.

Articular una aliança transversal entre institucions públiques, privades, empreses i actors socials, en la senda dels objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 de l'ONU.

 

Pacte pels Boscos

Assolida

Actuació 2

Protecció de les praderes de Posidònia oceànica

 

Aprovació del Decret per a la conservació i protecció de praderes de Posidònia oceànica i altres fanerògames marines en la Comunitat Valenciana. Aquest decret regula els usos que poden afectar a les praderes de Posidònia, protegint aquesta espècie marina, reconeguda per la Directiva Europea d'Hàbitats i que en la nostra Comunitat ocupa més de 30.000 hectàrees.

 

Decret de conservació i protecció de les fanerògames marines

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental i Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals